Posts Tagged ‘ indianer ’

POETEN SOM RED MED CUSTER Ett svenskt emigrantöde

May 14th, 2020 | By | Category: 2020-05 maj, Recension
Omslag till Poeten som red med Custer

Av Björn Öijer Recito Förlag, 2020 ISBN 978-91-7765-41-4, 228 sidor Det var inte många av ”general” (egentligen överstelöjtnant) George Armstong Custers soldater som överlevde striden vid floden Little Big Horn 1876 då det var meningen att Sjunde kavalleriet skulle utplåna sioux- och cheyennehövdingarna Sitting Bulls och Crazy Horses stammar som samlat sitt folk där för […]Karl Gunnarson som tidig skildrare av Kanadas vilda cowgirls

Nov 17th, 2015 | By | Category: 2015-11 nov, Artikel
Bild 1

Av ANDERS N NILSSON Karl Gunnarson utgör ett bra exempel på en idag helt bortglömd svensk författare verksam inom populärlitteraturen under perioden 1930 till 1955. Även om flertalet av hans böcker skildrar svensk och nordisk landsbygd så återfinns i hans omfattande produktion även fyra böcker om livet som svensk emigrant i Kanada. Gunnarson var tidigt […]EN DÖDSVIND FÖR MITT FOLK Sitting Bull – livet, komplotten, mordet

Jun 22nd, 2013 | By | Category: 2013-06 juni, Recension
Omslag till En dödsvind för mitt folk

Av Tommy Eriksson Agerings Förlag 2013 ISBN 978-91-86119-17-1, 352 sid Jag hade så mycket gott att säga om Erikssons förra bok – Custers sista strid – att delar av min recension hamnade på förlagets marknadsföringsflik i En dödsvind för mitt folk. Denna nya biografiska skildring av lakotafolkets hövding Sitting Bulls liv är också mycket informativ […]I SKINNSTRUMPAS SPÅR Svenska barn- och ungdomsböcker om indianer, 1860–2008.

Jun 10th, 2013 | By | Category: 2013-06 juni, Recension
Omslag till I Skinnstrumpas spår

Doktorsavhandling i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet Av Yvonne Pålsson Svenska barnboksinstitutet skrift nr 120, 2013 ISBN 978-91-7459-577-2., 331 sid Yvonne Pålsson försvarade framgångsrikt sin avhandling om indianböcker i Sverige den 17 maj 2013. Avhandlingens omfattande material avgränsas i tiden från 1860 då James Fenimore Coopers böcker om Skinnstrumpa började bearbetas […]Tony Hillerman – miljökämpe och hedersindian

Oct 8th, 2010 | By | Category: 2010-3, Artikel
Grand Canyon

Av LOTTA MAGNUSSON Jag vet inte vilket som kom först. Min fascination över Grand Canyon eller min uppskattning av Tony Hillerman och hans böcker. Hillerman är deckarförfattare med känsla för indianernas kultur. Han är erkänd i USA men relativt okänd här hemma. I mina förberedelser av min och makens resa till USA ingick ”research” om […]LITTLE BIG MAN

May 4th, 2010 | By | Category: 2010-2, Recension
Omslag till Little Big Man

Av Thomas Berger Little Big Man 1964 Översatt av Caj Lundgren Efterord av Mikael Kurkiala Karneval Förlag 2010 46 år efter utgivningen i USA kommer nu Thomas Bergers (född 1924) Little Big Man på svenska. Det har dessutom gått 40 år sedan filmen med samma namn med Dustin Hoffman i titelrollen, byggd på boken, visades […]NIO NÄTTER

Nov 18th, 2008 | By | Category: 2008-5, Recension
Omslag till Nio nätter

Av Bernardo Carvalho Nove noites 2002 Översatt av Örjan Sjögren Atlas 2008 År 1939 begick den 27-årige relativt okände amerikanske antropologen Buell Quain självmord i en avlägsen indianby långt inne i Brasilien. Det är om den personen, hans undersökningar, rädslor och sista tid som den brasilianske författaren Bernardo Carvalho har skrivit Nio nätter som är […]