Om DAST

DAST.nu är en webbtidskrift. DAST Magazine kom ut i 40 år och slutade som tryckt tidskrift i december 2007.

Webb-DAST ges ut av Föreningen DAST vars enda uppgift är att fortsätta att publicera artiklar, noveller och recensioner i samma anda som den tryckta tidningen.

Chefredaktör och utgivare är Leif-Rune Strandell.

Redaktör för recensionerna är Kjell E Genberg.

Kontakt med redaktionen: redaktionen@dast.nu

Telefon: 08-669 88 79

Böcker (och annat material som måste skickas med vanlig post) adresseras till
DAST
Leif-Rune Strandell
Hornsgatan 57
118 49 Stockholm

Föreningen DAST organisationsnummer 802453-9317

ISSN 2000-6896


Organisatoriskt fristående från Dast är Sällskapet Deckarvännerna, men verksamheten avspeglas ofta i Dast. Läs mer om föreningen: Sällskapet Deckarvännerna: http://www.dast.nu/deckarvannerna