Posts Tagged ‘ populärlitteratur ’

Populärlitteratur i olika tappningar. Några reflektioner kring en nyutkommen antologi

May 13th, 2016 | By | Category: 2016-05 maj, Artikel
Omslag till Brott kärlek främmande värdarr

Av ELISABETH TEGELBERG Populärlitteraturen har kommit att spela en allt större och viktigare roll under de senaste decennierna. Detta visar sig inte minst i den invasion av populärlitteratur som man idag kan konstatera i de traditionella boklådorna och i den massiva pocketutgivningen av verk med denna inriktning. Den nordiska ”deckarvågen” är en talande illustration i […]BROTT, KÄRLEK, FRÄMMANDE VÄRLDAR Texter om populärlitteratur

Oct 26th, 2015 | By | Category: 2015-10 okt, Recension
Omslag till Brott kärlek främmande världar

Av Dag Hedman och Jerry Määttä (red) Studentlitteratur, 2015 ISBN 978-91-44-08756-6, 509 sidor Detta är en antologi som egentligen är tänkt att användas i litteraturundervisningen på högskolor och universitet men som läsare av de verk som ofta omskrivs i Dast (deckare, science fiction, fantasy, chick lit och annan underhållningslitteratur) torde intressera sig för. Antologiredaktörerna Hedman […]I SKINNSTRUMPAS SPÅR Svenska barn- och ungdomsböcker om indianer, 1860–2008.

Jun 10th, 2013 | By | Category: 2013-06 juni, Recension
Omslag till I Skinnstrumpas spår

Doktorsavhandling i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet Av Yvonne Pålsson Svenska barnboksinstitutet skrift nr 120, 2013 ISBN 978-91-7459-577-2., 331 sid Yvonne Pålsson försvarade framgångsrikt sin avhandling om indianböcker i Sverige den 17 maj 2013. Avhandlingens omfattande material avgränsas i tiden från 1860 då James Fenimore Coopers böcker om Skinnstrumpa började bearbetas […]