Föreningen DAST

Föreningen Dast bildades när papperstidskriften lades ner. Föreningens enda uppgift är att ge ut Dast Magazine. Just nu är publicerar vi bara på webben.

Stadgar

Styrelsen består av Leif-Rune Strandell, ordförande, Nisse Scherman, kassör, och Gun-Britt Karlsson, sekreterare. Alla kan bli medlemmar, årsavgift 100 kr. Föreningen håller årsmöte under årets första månader. Den som vill bli medlem och därmed stödja verksamheten hör enklast av sig till redaktionen, redaktionen@dast.nu.

Telefon till redaktionen/chefredaktören är 08- 669 88 79 / 070-417 63 61.

Föreningens organisationsnummer är 802453-9317