BROTT, KÄRLEK, FRÄMMANDE VÄRLDAR Texter om populärlitteratur

Oct 26th, 2015 | By | Category: 2015-10 okt, Recension

Omslag till Brott kärlek främmande världarAv Dag Hedman och Jerry Määttä (red)
Studentlitteratur, 2015
ISBN 978-91-44-08756-6, 509 sidor

Detta är en antologi som egentligen är tänkt att användas i litteraturundervisningen på högskolor och universitet men som läsare av de verk som ofta omskrivs i Dast (deckare, science fiction, fantasy, chick lit och annan underhållningslitteratur) torde intressera sig för. Antologiredaktörerna Hedman (bild tv) och Määtä (th) har valt ut 26 essäer om olika fenomen inom populärlitteraturen genom tiderna som bör roa en intresserad allmänhet minst lika mycket som kunskapstörstande litteraturstudenter.

Dag HedmanUpprepning är all kunskaps moder så det är inte förvånande att man känner igen en del av tankegångarna och texterna i boken. Några av dem användes redan för 20 år sedan i antologin Brott, kärlek, äventyr, också den med Dag Hedman som redaktör. Men Brott, kärlek, främmande världar innehåller till största delen nyskrivet material av svenska och utländska forskare som Viktor Sjklovski, Tzvetan Todorov, Johan Svedjedal, Lisbeth Larsson och Yvonne Leffler.

Jerry MäättäDet betyder att en stor del av den litteratur som beskrivs med exempel är utländsk, vilket förstås är naturligt eftersom utlandet är större än Sverige i de flesta avseenden. Jag fann texten om kolportagelitteraturen, skriven av Dag Hedman, vara ett av de intressantaste bidragen i samlingen men även inslaget om de maktsökande damernas intåg i litteraturen och tevedramer gav givande läsning. När något inom populärkulturen skapar en stor publik leder det oundvikligt till efterföljd och det är därför zombies och vampyrer åter börjar dyka upp i film, teve och på boksidor.

För en gammal slukare av både kioskpockets och ”finlitteratur” är det något av en lisa att redaktörerna Hedman och Määttä inte moraliserar och delar upp det skrivna i fint eller fult. Äldre tiders recensenter (och, för all del, även några sentida) avskydde allt som var spännande och lättbegripligt och förpassade allt som inte passade deras smak till litteraturens sophög. Detta ingår inte i antologiredaktörernas mönster. De behandlar kioskböcker om Mike Hammer och harlequinlitteratur med samma mått av respekt. Hatten av!

Populärlitteraturens estetik och dess genremässiga egenarter definieras ur både historiska och samtida perspektiv.

Dag Hedman är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han blev intresserad av populärlitteratur redan som ung och doktorerade på en avhandling om Frank Heller.
 Järry Mättä är filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

PER MAGNUSSON

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22