Posts Tagged ‘ habsburg ’

DEN RÖDE PRINSEN Wilhelm von Habsburgs hemliga liv

Apr 30th, 2009 | By | Category: 2009-2, Recension
Omslag till Den röde prinsen

Av Timothy Snyder The Red Prince. The Secret Life of a Habsburg Archsduke 2008 Översatt av Margareta Eklöf Albert Bonniers 2009 Wilhelm von Habsburg föds 1895 i det gamla Europa då hans familj, den habsburgska ledarsläkten, den  var den obestridligt mäktigaste härskardynastin. Kejsar Frans Josef skrämdes av allt nytt och vågade sig aldrig på att […]