Posts Tagged ‘ stipendium ’

Knivstaklass fick Pelle Svanslös-stipendiet

Oct 12th, 2015 | By | Category: 2015-10 okt, Notis
Pelle Svanslös-stipendiater

Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendiet 2015 tilldelas Gredelbyskolan/Högåsskolan i Knivsta och förskoleklassen Gul, som från och med HT 2015 blir klass 1B på den alldeles nyöppnade Högåsskolan i Knivsta. Förskolläraren Anna Wik och fritidspedagogen Blerta Binaku har, med utgångspunkt i berättelserna om Pelle Svanslös, på ett pedagogiskt, lekfullt och kreativt sätt förmedlat värderingsgrunden om Allas Lika Värde. – Vi har arbetat med Pelle […]Pelle Svanslös-stipendium

Oct 7th, 2015 | By | Category: 2015-10 okt, Notis
Pelle Svanslös-logo

Den 12 oktober delas Pelle Svanslös Våga Vara Snäll-stipendiet ut på Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. Stipendiet uppmärksammar Pelle Svanslös grundvärderingar om alla människors lika värde och särskilt förskolor och lågstadier, både anställda, klasser och organisationen, som på olika sätt har arbetat med detta. Stipendiemottagarna erhåller i år ett basbelopp på 44 500 kronor. Våga vara snäll-stipendiet instiftades år 2014 av Sagogränd AB, […]Fyra priser och tre pristagare

Feb 25th, 2011 | By | Category: 2011-2 februari, Notis
Håkan Nesser

Ripper Award till Nesser European Crime Fiction Star Award för 2010/2011 har tilldelats Håkan Nesser. Förutom äran fick han 11 111 Euro. I juni kommer hans nya roman De ensamma. Virdborg fick Huddinge-pris Jerker Virdbord har blivit 20.000 kronor rikare i och med att han tilldelats Huddinge kommuns skönlitterära pris till minne av Karin Boye. […]