Posts Tagged ‘ läsare ’

I vilken utsträckning lästes cowboyböcker av kvinnor?

Jan 11th, 2018 | By | Category: 2018-01 jan, Artikel
Bild 1

Av ANDERS N NILSSON En studie av läsarnas anteckningar i närmare fem tusen svenska westernpocket visar att namn eller initialer förekommer i närmare var femte bok. Cirka två tredjedelar av namninskrifterna har via förnamnen kunnat identifieras till kön, och av dessa avser 8 procent av böckerna och 15 procent av namnen kvinnor. Det fåtal kvinnor […]FAVORITER. FÖRFATTARE OM FÖRFATTARE

Oct 10th, 2012 | By | Category: 2012-10 okt, Recension
Omslag till Favoriter, Författare om författare

Antologi från Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm Nord i samarbete med Svenska Humanistiska Förbundet Red Anders Björnsson CKM Förlag 201 ISBN 978-91-7040-105-3, 270 sid Detta är en intressant antologi, inte minst för läsare av Dast, eftersom den innehåller bidrag av deckarförfattare om deckarförfattare. Mer än så förresten. Ulf Durling tar ett helhetsgrepp om litteraturen in sin essä […]