Posts Tagged ‘ kulturavdelning ’

Kulturen och tidningarna

Mar 18th, 2010 | By | Category: 2010-1, Ledare

I två år har DAST funnits som webbtidning efter 40 år som tryckt tidskrift. Kostnaderna för distribution blev för höga för de intäkter från prenumerationer och bidrag från Kulturrådet som kom in. Nu har det ytterst sällan gått att ge ut kulturtidskrifter med vinst. Men de stora dagstidningarna har länge haft bred kulturbevakning som ett […]