Posts Tagged ‘ ebbe ’

Sanning och konsekvenser

Mar 19th, 2009 | By | Category: 2009-1, Ledare

Vad är sanning? Det är förvisso en fråga som bekymrat mänskligheten sedan medvetenhetens begynnelse. I litterära sammanhang har ju vinterns diskussion om Liza Marklund och Gömda pekat på det vanskliga att säga att en bok är sann. Efter att debatten tagit fart har författaren ångrat att det inte i stället stod på omslaget ”bygger på […]