Posts Tagged ‘ debattbokj ’

TORSKSVERIGE Om sexslaveri i välfärdsstaten

May 29th, 2009 | By | Category: 2009-2, Recension
Omslag till Torsksverige

Av Anna Skaldeman Langenskiöld 2009 Anna Skaldeman tar upp problemet trafficking (tvångsförflyttning av människor för sexuella syften) i intervju- och debattboken Torsksverige. Denna affärsverksamhet omsätter globalt miljardtals kronor och mer än hälften av de som drabbas förmodas vara minderåriga. Boken tar i huvudsak upp hanteringen i Sverige men påvisar internationella kopplingar och visar på möjligheter […]