TORSKSVERIGE Om sexslaveri i välfärdsstaten

May 29th, 2009 | By | Category: 2009-2, Recension

Omslag till Torsksverige

Av Anna Skaldeman
Langenskiöld 2009

Anna Skaldeman tar upp problemet trafficking (tvångsförflyttning av människor för sexuella syften) i intervju- och debattboken Torsksverige. Denna affärsverksamhet omsätter globalt miljardtals kronor och mer än hälften av de som drabbas förmodas vara minderåriga. Boken tar i huvudsak upp hanteringen i Sverige men påvisar internationella kopplingar och visar på möjligheter att minska eller kanske hindra de bakomliggande drivkrafterna.

Anna Skaldeman

Prostitution har alltid förekommit liksom handel med människor. På 1800-talet myntades uttrycket ”vit slavhandel”. En orsak till att fenomenet enligt författaren är svårt att komma åt beror på att begreppen prostitution och trafficking ofta sammanblandas, trots att det egentligen inte är samma sak. Få, om några, stater försvarar handeln med människor. Däremot är prostitution lagligt i flera länder inom EU. I Sverige har man den något underliga inställningen att den som utnyttjar en prostituerad begår ett brott, medan säljaren gör något hel lagligt.

Det är en bok som emellanåt visar fram diskrepansen i åsikterna om prostitution – inte om trafficking – och Skaldeman låter både könshandelns köpare och säljare komma till tals.

SONJA AXELSSON

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22