Posts Tagged ‘ wahlöö ’

Möte med deckardrottningarnas drottning: Maj Sjöwall

Jun 30th, 2011 | By | Category: 2011-6 juni, Artikel
Maj Sjöwall

Maj Sjöwall, tillsammans med den alltför tidigt bortgångne Per Wahlöö, är utan tvivel grogrunden och själva myllan för den blomstrande “svenska deckarvågen”. Så det var med spänning AHRVID ENGHOLM tog sig till Göta Kanal-bolagets presentation av sitt vårprogram, där Maj Sjöwall skulle vara med. Hennes närvaro på bolagets M/S Diana berodde förstås på att det […]