Posts Tagged ‘ tryckfrihet 250 år ’

Yttrandefrihet, sanning och konsekvens

Jun 2nd, 2016 | By | Category: 2016-06 juni, Ledare
Tryckfrihetsförordningen

Nu är vi mitt under jubileumsåret för den svenska yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen. 250 år har gått sedan vi fick lagstiftning som både gör det tillåtet att uttrycka sig fritt i skrift och att vi har rätt att ta del av myndigheternas handlingar. Under dessa sekel har förstås dessa rättigheter angripits, ibland framgångsrikt, men på det […]