Posts Tagged ‘ kulturtidskrift ’

Kjell Genberg: Ingen debutant

Nov 23rd, 2011 | By | Category: 2011-11 nov, Notis
Kjell E Genberg

En tidskriftskollega inom kultursektorn som ägnar sig åt fler genrer än spänningslitteratur har utkommit med sitt andra debutantnummer. Första artikeln i oktobernumret av Voltaire (Det stora numret om skrivande) ägnas dock åt den svenske författare som måste klassas som minst debutant: Dasts bokredaktör Kjell E Genberg. Intervjuaren Dag Öhrlund tecknar ett fjortonsidigt porträtt under rubriken […]