Posts Tagged ‘ essäer. författare ’

FAVORITER Författare om författare

Dec 6th, 2012 | By | Category: 2012-12 dec, Recension
Omslag till Favoriter

Red Anders Björnsson Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm Nord (Skrifter nr 14) CKM Förlag 2012 ISBN 978-91-7040-105-3, 270 sid Skönlitterära Sällskapet Stockholm Nord har just kommit med ännu en utgåva, nummer 14 i ordningen. Som vanligt handlar det om en antologi och den tjocka boken har getts ut i samarbete med Svenska Humanistiska Förbundet. De 20 författarna […]