Posts Tagged ‘ ebbe carlsson-affären ’

Norstedts drar in Ann-Marie Åshedens bok Förbannelsen

Sep 9th, 2012 | By | Category: 2012-09 sep, Notis
Omslag till Förbannelsen

Norstedts drar med omedelbar verkan in hela upplagan av Ann-Marie Åshedens nyutkomna bok Förbannelsen, med anledning av att boken felaktigt påstår att Walter Kegö och Jan Barrling i hovrätten dömdes för oegentligheter i samband med polisiärt spaningsarbete på polismästare Hans Holmers uppdrag. ”Norstedts, och författaren, beklagar djupt att detta påstående, trots flera faktagranskningar, kommit i […]