Posts Tagged ‘ bureus ’

VID TIDENS ÄNDE Om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand

Jul 13th, 2014 | By | Category: 2014-07 juli, Recension
Omslag till Vid världens ände

Av Håkan Håkansson Makadam, 2014 ISBN 978-91-7061-143-8, 568 sid Detta är en av de bästa skildringar av medeltida tänkesätt, där gudsdyrkan och annan vidskepelse tränger in i människans innersta skrymslen och styr hennes liv på ett sätt som för en modern person kan te sig obegripligt. Håkansson skriver på ett mycket vackert, lättläst och begripligt […]