Posts Tagged ‘ arbetarroman ’

TRÅDDRAGAREN Av Roland Axelsson

Jan 23rd, 2008 | By | Category: 2007-4, Recension

Vitterleken 2007 Detta är en kort arbetarroman (vilket titeln antyder) men det finns också ett kriminellt inslag, vilket är lätt att förstå eftersom Axelsson tidigare skrivit deckare. Men hans produktion har i flera fall berört arbetarklassens problem ur ett vänsterperspektiv (något man märker i hans tidigare roman Klassresan). Tråddragaren handlar om solitären Bo Svenssons liv […]