VIETNAMKRIGEN 1880–1980

Oct 28th, 2008 | By | Category: 2008-5, Recension

omslag till vietnamkrigen

Av Marco Smedberg
Historiska Media 2008

Frankrike blev 1885 ”ägare” till Indokina genom att på franskt vis inte vilja vara sämre än övriga kolonialmakter. Genom att ha kolonier visade man världen att europeer kunde styra överallt och i stort sett var bättre människor än dem man styrde över. Inte att undra på att det i de styrda länderna fanns människor som tog illa upp och menade att de själva skulle kunna sköta sina territorier minst lika bra.

Man kan gott säga att första gången vanligt folk hörde talas om uppror i Vietnam var efter andra världskriget och konflikten i Korea. Frankrike hade återkommit efter den japanska kapituationen. 1954 fascinerades västvärlden över den nordvietnamesiska segern vid Dien Bien Phu som fick fransmännen att lämna landet. USA ville hjälpa Sydvietnam och skickade rådgivare som skulle utbilda dess soldater. Amerika var rädda för ett kommunistiskt övertagande enligt vad som senare skulle kallas dominoeffekten.

Fler länder i området blev så småningom inblandade i det krig som utvecklades. Prins Sihanouk i Kambodja kommenterade utvecklingen:

”Det bästa sättet att skapa kommunister är att få amerikaner att uppträda där det inte finns några. Amerikaner drar till sig kommunister som socker drar till sig myror”.

marco smedberg

Allt eskalerade. Nordvietnam och FNL (Viet Cong, sa USA) litade till stridsvilja medan USA hade överlägsen materiel. Vi vet alla hur det gick – men inte lika mycket om hur det gick till och om den historiska bakgrunden till Amerikas Förenta Staters förödmjukande utmarsch.
De flesta av oss tänker på Amerikas inblandning i konflikten när vi talar om Vietnamkriget. Men i sin utmärkta och politisk neutrala bok Vietnamkrigen 1880–1980 ger oss Marco Smedberg en utmärkt – och viktig – historielektion.

Smedberg är överstelöjtnant i reserven, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin och militärhistoriker av rang med ett flertal böcker bakom sig.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22