VÅLD Representation och verklighet

Jul 1st, 2008 | By | Category: 2008-4, Recension

Av Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.)
Nordic Academic Press 2008

Våld är ofta den gemensamma nämnaren inom den del av underhållningslitteraturen som varit DAST Magazines största intresse sedan tidskriften grundades av Iwan Hedman (nu Morelius) år 0, alltså 1968.

Verklighetens våld är emellertid värre eftersom det har drabbat människor som inte är fiktiva. Boken Våld är den tredje delen i en trilogi kring våldets kulturhistoria. Tidigare volymer hette Våldets mening (2004) samt Kvinnor och våld (2005). I den tredje boken vill författarna (16 stycken) sätta fokus på de våldsbilder, alltså representationer av våld, som omger och omgett oss. Frågorna som ställs är bland annat hur kulturen vid tidpunkten på våldet präglat synen och förståelsen på detsamma.

I en av de intressantaste essäerna berättar Eva Österberg om hur Gustav III sköts på Operan i Stockholm i samband med en maskerad den 17 mars 1792 och hur detta våldsbrott utlöste statligt motvåld – dock inte så mycket som många trott och somliga hoppats på eftersom det trots allt gällde ett kungamord. Flera dömdes till döden, men det var endast skytten Anckarström som torterades och till sist hamnade på stupstocken. Händelsen skapade litterära och musikaliska avtryck. Carl Jonas Love (enligt DAST:s förre chefredaktör Bertil Falk står det inte Love utan Ludwig på hans gravsten) Almqvist behandlade mordet i sin bok Drottningens juvelsmycke från 1834 och detta svenska brott blev en opera av Eugène Schribe och Guiseppe Verdi cirka 15 år senare. Eftersom våld mot en man ur härskarklassen var ett känsligt ämne tvingade den italienska censuren upphovsmännen att den mördade måste bli en guvernör i Boston – långt från Europa.

Kenneth Johanssons text om lynchningarnas USA är också mycket informativ och tänkvärd liksom Max Liljefors tankar om sportens simulering av strider och våld.

Här finns också studier i straffmätandets våld och om husbondeväldets uppgång och fall.  Boken avslutas med en avdelning om det ultimata mänskliga våldet – krig.

De tre böckerna är tydligen avsedda för akademiska studier, men de ger också dagens deckar- och thrillerläsare en historisk och tänkvärd bakgrund till de romaner i både nutid och dåtid som brukar anmälas på denna webbplats.

KJELL E. GENBERG

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22