VAERNEN – DEN FÖRDÖMDE

Dec 3rd, 2012 | By | Category: 2012-11 nov, Recension

Omslag till VaernenAv A R Yngve
Wela förlag 2012
ISBN 978-91-86081-48-5, 229 sid

Det har kommit en ny Wela Fantasy-bok för ungdomar av A.R.Yngve, svensk författare bosatt i Oslo. Vaernen – den fördömde är en berättelse om några olika folkstammar som levde ”tiden före historiens början”. Huvudpersonen Vaernen kommer som ung över en hammare vilken han format av en okänd blank metallklump. Den har fallit ner i ett stjärnregn från gudarna och ger Vaernen en oövervinnelig styrka. Hammaren gör honom till en särling och han både beundras och fruktas av de övriga i byn.

Sedan länge har Vaernens stam varit i konflikt med en annan och i stridigheter dem emellan har han blivit föräldralös. Med hjälp av hammarens kraft hämnas han sin mor och far. Hans omdömeslösa tilltag får emellertid till följd att hela hans eget folk utplånas. Ensam ger sig den fördömde ynglingen ut i världen.

A R YngveMan kan se Yngves berättelse som en utvecklingsroman. Vaernen träffar på olika folkgrupper med andra kulturer och kan studera hur de lever i sina samhällen. I staden Atoun, en verklig kontrast till byn han växte upp i, kommer han i kontakt med bl a handel, prostitution och religion. Han mognar och när han ställs inför problem, har han förmågan att göra andra val än han gjorde i sin ungdom. Den kraftfulla hammaren kan även brukas till goda gärningar. Etik- och moralfrågor har fått stor plats i boken. Författaren har heller inte missat att få med att en naturkatastrof hotar hela världen.

Yngve blandar myt och verklighet, nytt och gammalt. Han använder ett enkelt språk men stoppar ibland in ålderdomliga eller konstiga ord och uttryck. Det blir onödigt krångligt, t.ex. ”Lägerplatsen …. hyste fyra gånger tio man.” Man hör ju hur dålig svensk skolungdom är i matematik. Här finns tillfälle att öva.

Sammanfattningsvis kan man tycka att boken är rätt spännande och visar samtidigt på värden de flesta människor håller högt, som ärlighet, solidaritet och förståelse för andra folks kulturer. Vaernen får flera tillfällen att erfara hur viktigt det är att lära sig nya språk för att man ska kunna förstå varandra. Säkert bra för ungdomar om de kan och vill ta till sig budskapen.

MONICA LINDSTRÖM

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22