UTANDNING

May 27th, 2021 | By | Category: 2021-05 maj, Recension

Omslag till UtandningAv Ted Chiang
Exhalation, 2019
Översättning John-Henri Holmberg
Fri tanke förlag, 2021
IBSN 978-91-8858-984-2, inbunden 356 sidor.

Kanhända finns det en parallell gren av verkligheten där mitt alternativa jag, mitt parajag, är sysselsatt med något helt annat än att skriva detta försök till bokrecension just nu. I den världen kanske mitt simultana parajag dammar bokhyllan eller tar en löptur, därför att min livsgren någonstans på vägen hit har delats. Och kanske lämnar jag i den gren där jag nu befinner mig snart datorn, övertygad om att jag inte kan slutföra den här recensionen, under det att mitt parajag får ett vädjande mail och låter sig övertalas att skriva trots allt. Om inte mitt jag i den här grenen via ett prisma övertygar henne om att skriva, och i och med detta också uppbådar den egna disciplin som för mig tillbaka till datorn. Och så slutar det med att, i båda dessa tidsgrenar, en halvtaskig recension till sist blir skriven.

Kanhända, om man tänker sig en värld som i den avslutande novellen i Ted Chiangs samling Utandning, med den vackra titeln Vår oro är frihetens yrsel, en värld där våra livslopp ständigt klyvs i grenar med alternativa scenarier.

Utandning består av nio texter, där den längsta, Mjukvaruobjektets livscykel, närmast är en kortroman medan den kortaste är på fyra sidor.

Enligt Chiangs uppfattning, förklarad i en kommentar till Vår oro är frihetens yrsel, hade inget parajag i en alternativ gren valt dammtrasan framför datorn. Novellen är en lek med kvantfysisk spekulation. Icke desto mindre, hos mig inställde sig tvekan inför utmaningen att anmäla något i science fiction-genren (sci-fi). Wikipedia: Sci-fi är en form där bärande element i intrig eller miljö har inslag grundade på vetenskapliga eller teknologiska spekulationer. En äldre, charmig, svensk term som dock inte vunnit genomslag är ”vetsaga”.

Ted Chiangs noveller utgår från en filosofisk och metafysisk idétradition, där de vetenskapliga inslagen används för att på ett lekfullt sätt gestalta existentiella frågeställningar. Frågan om den fria viljan är återkommande. En av novellerna behandlar frågan om hur vi som människor skulle reagera om det stod klart att idén om en fri vilja är en ren chimär. Människans förhållande till skapat liv och intelligens behandlas också, med speciellt briljant humor i den korta novellen om Darceys patenterade automatiska nanny. Med en mycket speciell värme skriver Chiang om den mänskliga relationen till artificiell intelligens i den långa Mjukvaruobjektet livscykel. I denna text uppfattar jag skildringen av människornas sätt att förhålla sig till sina digitala husdjur digienterna som en parabel över vår förmåga att vårda och upprätthålla nära relationer, något som bekräftas i författarens kommentar.

Varje novell är alltså försedd med en kommentar, en god ledsagare för läsaren då texterna inte alltid är lättillgängliga i idéinnehåll (vilket dock inte på något sätt gör dem svårlästa). För den som är intresserad av den kreativa processen är det trevligt att få ta del av hur och i vilket sammanhang novellidéerna uppkommit och hur författaren arbetat vidare med deras utveckling.

Jag noterar i en text om författaren att han kritiserats för att stilistik och gestaltning inte alltid når till idégodsets höjder – eller dess djup. Hans språk kännetecknas av klarhet och genomskinlighet, krumsprången är sällsynta. Dock erbjuds mycket av det som brukar kallas läsflyt. Min uppfattning är att språket harmonierar med innehållet – ett komplicerat eller överpoetiskt språk hade riskerat att grumla texternas intellektuella klarhet.

Ted Chiang är född 1967, och debuterade som författare 1990. Hans litterära produktion har sedan dess varit ytterst sparsmakad med endast 18 utgivna noveller men trots detta har han erhållit ett flertal litterära priser.

KARIN TJÄDER

Ted Chiang

Ted Chiang. Foto Albert R Ortega/Getty images

Taggar: , , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22