TROTSKIJ, revolutionären mot Stalin

Oct 30th, 2020 | By | Category: 2020-10 okt, Recension

Omslag till TrotskijAv Håkan Blomqvist
Vaktel förlag, 2020
ISBN 978-91-88441-70-6. 120 sidor

Som framgår av titeln kom Trotskij tidigt på kollisionskurs med Stalin. Trotskij kom att utveckla en kritik av tendenser i det sovjetiska samhälle som understöddes av Stalin och tog avstånd från det som han uppfattade som avarter av det marxistiska och leninistiska tankegodset. Efterhand kom han, liksom det stora flertalet bolsjeviker, som genomförde revolutionen 1917, att betecknas som folkets fiender, kontrarevolutionärer o.s.v. Hur det gick för dem, vet vi. Stalin likviderade en efter en.

Trotskij uteslöts ur det kommunistiska partiet, deporterades till Sibirien, förvisades slutligen till Turkiet och levde fram till 1940 i exil och blev slutligen mördad i Mexiko. Utrensningen av Trotskij fullföljdes genom att Stalin beordrade att hans namn skulle utraderas från alla historiska källor. Denna extrema form av ”likvidering” var knappast möjlig utan Stalins direkta order.

I boken ges en summarisk överblick av Trotskijs liv och gärning. Den kanske mer ska ses som en introduktion till Trotskij, även om texten ibland blir alltför kompakt och till och med obegriplig. Det är ändå behjärtansvärt att ge ut en bok om Trotskij (det finns alltför få), som skingrar något av de vanföreställningar och missförstånd som vidlåter Trotskij.

Trotskijs tankar och idéer har till och från fått en renässans. Till exempel anordnades nyligen en konferens på Kuba för att lyfta olika sidor i Trotskijs skrifter och verksamhet. Det anmärkningsvärda är att konferensen genomfördes där, ett fäste för sovjetvänliga – och stalinistiska idéer. Kanske Trotskij, trots allt, är föremål för en omvärdering.

Även i denna publikation från Vaktel Förlag kan man notera en del korrekturfel. Mest saknar jag dock en författarpresentation.

ULF MALMSTRÖM

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22