TÖRST

May 30th, 2019 | By | Category: 2019-05 maj, Recension

Omslag till TörstAv Andreas Ek
Eken förlag, 2018
ISBN 978-91-639-6025-3, inbunden 447 sidor

Andreas Ek arbetar som polis i Solna och är utbildad instruktör i vapen, taktik och konflikthantering. Liksom ett växande antal av sina kollegor har han också utnyttjat sina erfarenheter av polisarbetet till att skriva polisromaner.

2016 gav Andreas Ek ut sin första roman, med titeln Raseri, på eget förlag. Boken är en dystopi, som handlar om hur ett fruktansvärt virus plötsligt bryter ut och drabbar majoriteten av befolkningen. De som smittas förvandlas till omänskliga monster som vänder sitt raseri mot de ännu friska, som de angriper för att döda och suga blodet ur, som vampyrer. I berättelsens centrum står Stockholmspolisen Erik Anderson och hans familj, frun Lotta och dottern Alexandra. När romanen slutar befinner sig Erik på väg bort från Stockholm, för att ta skydd undan de smittades raseri i en sommarstuga ute på landsbygden tillsammans med sina närmaste.

För de läsare som undrade hur Erik och hans familj klarade sig efter sin flykt har nu Andreas Ek kommit med en andra och avslutande del i mini-serien. Den andra romanen heter Törst och är en direkt fortsättning på Raseri. Titeln syftar på den blodtörst som driver de virussmittade, här kallade de förändrade, att jaga levande byten att sätta tänderna i.

Författaren benämner boken spänningsroman, men personligen anser jag att skräckroman är en lämpligare beteckning. För Törst består av en över fyrahundra sidor lång fasansfull mardröm. Handlingen utgörs av en nästan oavbruten strid på liv och död mellan ett fåtal ännu friska människor och den stora massan smittade, som genom sjukdomen inte längre tål solljus, men som när mörkret fallit drar i hopar längs gatorna på jakt efter människor eller djur att döda och suga blod från.

I samband med de ändlösa bataljerna får vi en inblick i hur hela samhället slutat att fungera, när elnät, vattenförsörjning och telefontrafik stängts av, hem och arbetsplatser tömts på människor och gator och vägar proppats igen. Här ligger berättelsens stora styrka. Andreas Ek lyckas genom de noggranna miljöskildringarna ge en trovärdig bild av hur Sverige skulle kunna se ut efter en genomgripande katastrof.

Samtidigt utgör de enormt detaljrika textmassorna bokens stora svaghet. Om och om igen får läsaren ta del av likartade minutiösa uppräkningar av de kraschade och övergivna bilvrak som kantar gator och vägar där huvudpersonerna tar sig fram. Och vid varje måltid som huvudpersonerna äter redovisas plikttroget vilken sorts föda som intas och hur man kommit över den.

Måhända är denna oförmåga att stryka i texten avigsidan av att publicera sig på eget förlag. En erfaren och osentimental redaktör hade säkert kunnat föreslå en rejäl avkortning av de nära 450 sidorna, vilket romanen skulle ha vunnit på, både i spänning och läsbarhet. Förhoppningsvis är detta något som Andreas Ek kommer att jobba med när han nu går vidare med nästa romanprojekt, en deckarserie. För hans första två romaner visar att han har goda förutsättningar i sitt fortsatta författarskap: En stor berättarglädje, en kompromisslös korrekthet i fakta och en fin känsla för att teckna intressanta miljöer.

LENA LUNDGRENAndreas Ek

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22