TIANANMEN REDUX – den bortglömda massakern som förändrade världen

Jul 15th, 2014 | By | Category: 2014-07 juli, Recension

Omslag till Tiananmen reduxAv Johan Lagerkvist
Albert Bonniers Förlag, 2014
ISBN 978-91-0-013738-0, 368 sid

För 25 år sedan, den 4 juni 1989, inträffade i Peking det som i många länder (dock inte i Kina) fick namnet Massakern på Himmelska fridens torg. Hundratusentals människor hade mobiliserats av studenter från den kinesiska huvudstadens universitet för att protestera mot kommunistpartiet och mot korruptionen i landet. Man ställde krav på politiska reformer något som inte föll i god jord hos de styrande. Något som ytterligare komplicerade saken för den kinesiska ledningen var att Sovjetunionens Gorbatjov samtidigt var på väg till Peking för ett historiskt statsbesök.

Om dagarna före, under och efter den kinesiska statens våldsamma svar på den folkliga resningen berättar Johan Lagerkvist, Kinaforskare vid Utrikespolitiska institutet, ingående om händelserna som ledde till en intensiv kamp inom det statsbärande partiets ledning. Det fanns ledare som menade att vissa av de folkliga kraven var berättigade medan en djupt konservativ skara bland de styrande menade att händelserna var ett hot mot kommunistpartiet, något som såg ut att urarta på ett sätt som kunde likna Maos kulturrevolution ett par decennier tidigare. Därför, ansåg de, fanns det ingen anledning att gå med på studenternas krav på dialog.

Lagerkvist beskriver denna splittring i detalj samtidigt som han lika detaljrikt berättar om hur studenterna organiserar sig och till del lyckas få med sig arbetare och andra invånare i den stora huvudstaden. Studenterna, de flesta från universitetet Beida, bygger sin strategi på erfarenheter från medborgarrättsrörelser i andra länder, inte minst Indien. Av Mahatma Gandhi får de inspirationen att inleda en hungerstrejk, ovanligt i Kina där mat och ätande har stark kulturell betydelse.

Boken är en gedigen genomgång av vad som hände våren 1989 i Kina, när människor ur alla klasser reste sig mot korruptionen och den kännbara bristen på frihet och rättigheter. Här beskrivs hela händelseförloppet fram till regimens utlysande av undantagstillståndet i centrala Peking och komplikationerna med att få fram Folkets befrielsearmé till Himmelska fridens torg och slutfasen i historien. Till skillnad mot vad folk tror var dödandet på torget inte så blodigt. De flesta – och de var många, många – dödades utanför torgets gränser, i stadsdelen Muxidi.

Den avslutande delen av Tiananmen redux beskriver hur regimen lyckades krossa demokratirörelsen. Samtidigt dödades också ideologierna som tidigare styrde det autoritära kommunistpartiet. Det blev mer ”kapitalistiskt” men med en mjukt kommunistiskt attityd, där det förra mer än det senare lockade till sig kapital och lade grunden till Det kinesiska undret. Kritiken mot Kinas brist på mänskliga rättigheter har mildrats, något som inte minst märktes när vår dåvarande statsminister besökte landet och harangerade det för dess stabilitet. Just detta ord var den åldrade ledaren Deng Xiaopings motto under händelserna 1989.

Det visar att de kinesiska ledarna lyckats med att skriva om berättelsen, att driva bort sanningen ur det kollektiva minnet och visa fram Kinas folk som en enad population. Så vänder Lagerkvist på steken och menar att de västliga demokratierna inte är ett dugg bättre än kineserna. Alla leds av en auktoritär kapitalism som ogillar frihet och demokrati något som ger mer makt till världens säkerhetspoliser. Det är en dystopi som borde bevisas.

KJELL E. GENBERG

Johan Lagerkvist

Johan Lagerkvist. Foto Johanna Hanno

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22