SYNTEISM Att skapa Gud i internetåldern

Sep 9th, 2014 | By | Category: 2014-09 sept, Recension

Omslag till SynteismAv Alexander Bard & Jan Söderqvist
Bookmark Förlag, 2014
ISBN 978-91-7547-179-2, 378 sid

Jag brukar skriva om science fiction och fantasy i dessa spalter, så det är kanske inte så underligt att den har boken fallit på min lott. Den har ju vissa beröringspunkter med båda dessa genrer i och med att den framhäver individualismen som den nya religionen i vår digitala tidsålder som börjat bli allt mindre fysisk och allt mer virtuell.

Både Alexander bard och Jan Söderqvist säger sig vara cyberfilosofer och framtidsforskare och vill med denna volym ”skaka om läsarens världs- och själsbild”.

Jag är inte så säker på att jag blivit skakad, kanske inte ens rörd.

Redan från början visar författarna ståndpunkten att Gud är död och att motsatsparet teism och ateism är en förlegad konstruktion. En Gud är enligt de båda inget annat än slutpunkten – utopin – på mänsklighetens projektion av sina drömmar och önskningar. Det är detta som kallas Synteism och en slutsats är att vår nya Gud är det Internet som klarat av att binda samman sju miljarder jordvarelser i realtid. Den gamle guden (oavsett religion) gjorde människan till en passiv mottagare av hens håvor medan den nye herren Internet gör oss till aktiva deltagare på vägen in i framtiden.

Det är intressanta tankegångar som framförs och det är möjligt att vi inom kort (eller långt) tvingas ta en mer precis ställning till dem, filosofiskt och samhällsteoretiskt. Jag tror att det ligger en del i deras teori om att den interaktiva revolution vi ser i cybervärlden kommer att förändra politik, maktstrukturer, världsekonomi och i slutänden kulturerna.

Fast jag tvivlar på att det sker i en handvändning.

ÅSA PETTERSSON

Jan Söderqvist och Alexander Bard

Jan Söderqvist och Alexander Bard

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22