SVENSKA KONCENTRATIONSLÄGER I TREDJE RIKETS SKUGGA

Oct 21st, 2008 | By | Category: 2008-5, Recension

Omslag till Svenska koncentrationsläger

Av Tobias Berglund och Niclas Sennerteg
Natur och Kultur 2008

Under Andra världskriget klarade sig Sverige undan med nöd och näppe, knappast beroende på att ”vår beredskap” vad god. På senare tid har det kommit fram avslöjanden om att vårt land och dess politiker hade en del att skämmas över. Författarparet Berglund/Sennerteg anser sig ha hittat ytterligare en fläck på Sveriges banér – det fanns koncentrationsläger för människor som den politiska ledningen inte litade på. Mest gällde detta kommunister och det fanns läger för sådana här och var i landet. Några i norr är mer dokumenterade än andra.

Om man ser på detta med ögon som inte har allför skymmande skygglappar och inte anser att just ordet koncentrationläger – som ju fått en helt annan innebörd än den ursprungliga efter att nazisternas förbrytelser uppdagats – är myndigheternas interneringsnit lättare att förstå. Kriget var farligt, över gränserna kom människor som inte var lätta att förstå sig på eller kategorisera. De var kanske bara flyktingar eller desertörer men kunde också vara sabotörer eller spioner. De måste tas om hand och oskadliggöras innan de kunde ställa till skada.

Berlund och Sennerteg vill inte gå med på en sådan förståelse. De har ett närsynt perspektiv och ser taggtråd och förtryck över hela linjen och menar att den svenska politiska ledningen i detta avseende var moraliskt förkastlig.

Klart är att det fanns läger med stark övervakning ledda av personer som ansåg att de intagna måste fostras med stränga regler (det var Socialstyrelsen som var huvudman) men dessa platser var undantag. De flesta läger hade en lättare regim och levde upp till den ideologi som fanns i de så kallade koncentrationsläger som funnits innan den tyska diktaturen fick den termen att förändras.

Med detta sagt ska konstateras att Berglund/Sennertegs bok är en intressant redogörelse för en epok i svensk historia som inte alla (bland andra Tage Erlander, då operativ chef på Socialstyrelsen) vill minnas eller tala högt om.

Här avslöjas också rena fånigheter. I Tjörnarp som ligger i Höörs kommun i Skåne, spärrade myndigheterna in kvinnor som ansågs sexuellt omättliga och av den anledningen moraliskt farliga, och sådana fängslanden fortsatte sedan kriget var slut. Men de slapp i alla fall gasas till döds.

KARL HJELM

Tobias Berglund

Tobias Berglund

Niclas Sennerteg

Niclas Sennerteg

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22