SVENSKA JAGARE Fyrtio legendariska fartyg med detaljerade ritningar

Sep 7th, 2014 | By | Category: 2014-09 sept, Recension

Omslag till JagareAv Lars Carlbom
Fischer & Co, 2014
ISBN 978-91-86597-78-8, 351 sid

Detta torde vara maskiningenjören Lars Carlboms magnum opus. Hans fascination för örlogsfartyg, trots att han inte har någon anknytning till marinen, har fått honom att rita detaljerade avbildningar av legendariska fartyg, först för hand och sedermera med hjälp av dator. Han har varit ytterst noga med att alla tekniska data ska stämma.

Det här är en bok – en synnerligen vacker sådan bör poängteras – som vänder sig till de människor som lite skämtsant brukar kallas MÖP (Militärt Överintresserade Personer). Den berättar om hur de första torpedbåtarna utvecklades i Europa från 1800-talets mitt och framåt, då de hade som uppgift att försvara strategiskt belägna hamnar. Bruket, och tillverkningen, av jagare tog fart under de båda världskrigen medan Sverige fick sin första år 1902 – Mode importerad från England. Efter några år började vårt land bygga egna jagare, huvudsakligen på Kockums och Lindholmens varv – hela 40 stycken mellan åren 1902 och 1959. Av dessa finns endast jagaren Småland kvar, som museifartyg i Göteborg.

Det är dessa 40 jagare som Carlbom dokumenterat, med korrekta beskrivningar av skrov, bestyckning och i flera fall konstruktionsdetaljer.

KJELL E. GENBERG

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22