SVENSK POLITIK

Apr 9th, 2014 | By | Category: 2014-04 apr, Recension

Omslag till Svensk politikAv Per T Ohlsson
Historiska Media 2014
ISBN 978-91-87031-44-1, 608 sid

Per T Ohlsson är kunnig politisk krönikör, utrikeskorrespondent och tidigare politisk chefredaktör vid Sydsvenska Dagbladet i Malmö så han får väl sägas vara rätt man att beskriva svensk politisk historia under de senaste 200 åren. Politik är att vilja, sa Olof Palme, men Ohlsson visar i sin bok att den politiska konsten ofta handlar om att kompromissa. Han ger sin tribut till den harmoniska utveckling Sverige gått igenom och berättar om rationella ledare som fört landet till det som nästan kom att bli ett folkhem, mellanmjölkens land för att citera Jonas Gardell.

Boken tar avstamp i en händelse den 22 april 1917. En demonstration i Stockholm såg ut att gå överstyr och polismästaren Vilhelm Adolf Tamm såg ut att vilja ta en konfrontation med folkmassan men hindrades av poliskommissarien Anders Gustaf Kempe. Kempes exempel förekommer flera gånger i verket som en personifiering av återhållsamhet och kompromissvilja. Detta goda exempel ledde till att Sverige slapp blodsutgjutelse och ett möjligt inbördeskrig trots nödår och materiellt elände. I stället fick landet en fredlig politisk utveckling där parlamentariska majoriteter växlade under femton år, fram till 1932 då Socialdemokraterna erhöll makten och sedan behöll den i 44 år. Under dessa femton år klubbades en rösträttsreform som även gav kvinnor rätten att gå till valurnorna.

För alla som intresserar sig för samhällskunskap är boken en guldklimp, kanske för att den inte skrivits på ett akademiskt vetenskapligt sätt. Det är lättläst och förståelig journalistik Ohlsson bjuder läsaren. Det är möjligt att fler faktorer än det utrerat politiska som styrt utvecklingen. Samhället i stort har förändrats med allt större hastighet, nya idéer har gjort att människors värderingar blivit annorlunda.

PER MAGNUSSON

Per T Ohlsson

Per T Ohlsson. Foto Karolina Rosenqvist

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22