STALINGRAD De sista veteranerna berättar

Feb 11th, 2016 | By | Category: 2016-02 feb, Recension

Omslag till De sista veteranerna berättarAv Håkan M. Wahlbom
Håkan M. Wahlboms Förlag, 2015
ISBN 978-9188053-11-4, 286 sidor

Ett av andra världskrigets mest omvälvande slag utspelades vid den ryska stad som nu heter Volgograd men som tidigare hette Stalingrad (inte enbart efter den kommunistiske ledaren Josef Stalin utan också för att där fanns en betydande stålproduktion) och där kriget kom att få en vändning. Hitler ville inta staden av två skäl: hans regim önskade kontroll över det oljerika Kaukasien men lika symboliskt viktigt var att inta den stad som bar den fientliga överkuckuns namn.

Striderna pågick under 76 dygn mellan den 21 augusti 1942 och 2 februari 1943 med makalösa förluster på båda sidor. Men beräknar att ungefär en miljon människor förlorade livet.

Håkan WahlbomHemma i Sverige låg då författaren Håkan Wahlbom på sjukhus. Han hade opererats för brusten blindtarm och när han vaknade ur narkosen kunde han i tidningarna läsa om hur den ryska armén under general Georgij Zjukov (1896–1974) besegrat fältmarskalk Friedrich Paulus (1890–1957) Sjätte armé (Hitler gjorde honom till fältmarskalk eftersom ingen med den titeln någonsin kapitulerat) vilket resulterade i att han och cirka 100.000 tyska och tyskallierade soldater togs tillfånga och att Röda armén kunde inleda sin framgångsrika offensiv västerut.

Nyheten väckte ett livslångt intresse hos Wahlbom, född 1930. Han började lära sig mer om slaget, reste i Tyskland och blev så småningom nära vän med män som varit med vid Stalingrad. Han bjöds in, som förste svensk, att ansluta sig till de tyska krigsveteranernas förening och delta i deras träffar och förbrödringsresor till Stalingrad.

De vunna kunskaperna och vänskaperna resulterade i att han översatte boken Stalingrad – Inringningen (recenserad i Dast: http://www.dast.nu/recension/stalingrad-inringningen) av den tyske officeren Horst Zank (1919–2013) och gav ut den med översättarens kommentarer på sitt eget nystartade förlag 2004. Zank greps och tillbringade lång tid i sovjetiska fångläger, vilket beskrevs i Stalingrad – Fångenskapen året efter.

Wahlbom fortsatte att umgås med dessa krigsveteraner, samtalade med dem på restauranger, tåg, flyg och i vissa fall i deras hem och fick dem att öppna sig och berätta om sina upplevelser.
Dessa minnen, ofta dramatiska redogörelser om en mänskligt sett mycket svår och traumatisk tid, har nu samlats i Stalingrad – De sista veteranerna berättar. Det är osentimentala texter om fjorton gamla män där tyngdpunkten inte ligger på hjältedåd utan på driften att överleva.

Naturligtvis krävdes en någorlunda fysik för detta men också ledaregenskaper och inte minst humor. Ett par soldater, okända för varandra, utbyter blickar i en godsvagn fylld av fångar och bestämmer sig för att hjälpa varandra genom resan, gör det och överlever 27 dygn utan mycket att äta och dricka. Nästan alla andra är döda vid slutstationen. I en annan vagn vid ett annat tillfälle stämmer några fångar upp en sång, de övriga börjar sjunga med, livslusten och kamratskapet återkommer och fler än vanligt överlever.

Vi har läst många berättelser om män i krig, de flesta i romanform. Här är det verkligheten, silad genom gamla mäns minnen, som beskrivs. Det är gripande och i viss mån obegripligt hur människors överlevnadsinstinkter kan bära frukt.

PER MAGNUSSON

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22