ST. JAMES GUIDE TO CRIME & MYSTERY WRITERS

Dec 29th, 2008 | By | Category: 1999-1, Recension

Fjärde upplagan
St. James Press 1997

Äntligen! Efter många turer har jag detta enorma uppslagsverk framför mig. Det omfattar 1264 sidor i A4-format och behandlar inte mindre än 650 författare, nästan samtliga från USA & England. De tre föregående upplagorna hette Twentieth Century Crime & Mystery Writers. Redan nu är det på sin plats att påpeka att man på intet sätt ska göra sig av med tidigare upplagor. Det är stora ändringar och tillägg i varje upplaga, varför man ofta kan bli hänvisad till de tre tidigare upplagorna.
Flera författare har tagits bort medan flera har lagts till. Hela 131 författare från tredje upplagan finns inte med här medan 61 nya lagts till. Naturligtvis kan det diskuteras vilka som ska vara med, vilka som ska uteslutas (och varför) och vilka som ska få komma med. Alla har ju sina egna favoriter, som man önskar ha med i ett verk som detta. För min personliga del tycker jag att många författare som så att säga “har skrivit färdigt” (slutat eller avlidit) inte nödvändigtvis måste vara med – under förutsättning att de finns i någon av de tidigare upplagorna. Då skulle det bli plats för åtskilliga nya författare, som naturligtvis inte hunnit skriva så många böcker i genren, men som ändå är representativa. Varför finns exempelvis inte Charles McCarry, Michael Hartland eller Angus Ross med i denna fjärde upplaga? Varför inte Walter Wager? Ja, det finns åtskilliga man skulle vilja ha med (var är Charles Willeford?) För att ge plats åt andra författare har man i den här upplagan tagit bort alla författares noveller, vilket inneburit att till exempel Ed Hochs bibliograf kortats från tidigare drygt 10 sidor till här endast drygt 1 sida.
Man har heller inte uppdaterat samtliga författare och detta gäller både den bibliografiska och biografiska delen. Ibland är bara den ena delen uppdaterad.
Att den här boken är ett absolut måste för varje stort bibliotek, för varje seriös samlare står helt klart. Den kan endast jämföras med Al Hubins Crime Fiction och Detective & Mystery Fiction av Marvin Albert plus några till. Har du själv inte råd att skaffa verket är mitt råd att kontakta närmaste större bibliotek, som bör ha det.
Hittar Du några fel eller har du kanske synpunkter på verket kan du ta kontakt med undertecknad på DAST så lovar jag att vidarebefordra dessa till förlaget ifråga.

IWAN MORELIUS

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22