SOVJETUNIONENS SKENDÖD. En historia om det moderna Ryssland

Oct 6th, 2021 | By | Category: 2021-10 okt, Recension

Omslag till Sovjetunionens skendödAv Kristian Gerner
Historiska Media, 2021
ISBN 9789177895893, inbunden, 336 sidor

Kristian Gerner är professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Han är specialiserad på Öst- och Centraleuropa. Här sammanfattar han 30 års modern rysk historia efter Sovjetunionens fall. I bokens prolog skriver författaren: ”I den här boken sätter jag in berättelsen om Sovjetunionens upplösning i en rysk referensram, i den levande ryska historien och litteraturen…” Han preciserar omfång och avgränsningar vidare: ”jag analyserar Sovjetunionens upplösning den 25 december 1991 med hjälp av generaliseringar om rysk historia och kultur. Förståelseramen är västerlandets historia under det senaste millenniet. Perspektivet är ryskt, en föreställning om landet och folket som motsvarar den tyska Sonderweg och den svenska själv rättfärdigheten.”

Han tillägger även en viktig brasklapp i boken prolog ”Ryssland har aldrig varit en gåta för mig. Jag har aldrig troll bundits av någon rysk själ.” Så det är en nykter granskning av vår tids historia ur ett akademiskt perspektiv. Inga onödiga utsvävningar eller mytbildningar om ryska själsliv i landet Absurdistan. Det är gott om referenser till kända och mindre kända källor samt till Gerners egna tidigare verk.

Jag vill framhäva tre saker som gjorde intryck på mig när jag läste Kristian Gerner och som kan vara av intresse för Dasts läsare.

Ett. Spänning. Några kapitel som berättar om dramatiska skeenden på 90-talet kan jämföras med en roman av John Le Carré. Det är dubbelspel, hemliga möten och ont bråd död. Många av oss var ju nästan där, vi såg allt i TV-rutan, men vi hade svårt att förstå händelserna och deras konsekvenser. Sedan föll allt i glömskan och nu skrivs historien om av nya makthavare. Fantastisk bra genomgång av alla skeenden med båda vetenskapliga källreferenser och med personliga reflektioner.

Två. Helhetsperspektiv. Det som är mycket speciellt och intressant är att Gerner även tar itu med etnicitet och nationalism. ”Sjuttio år efter första världskriget återkom den etniska nationalismen som politisk princip för statsbildning i Europa” konstaterar han om följderna. Han tar upp historiska skeenden i Baltikum, Belarus och Ukraina och sätter deras nationalistiska rörelser i sitt historiska sammanhang. ”Den etniska identiteten kom att bli uttrycksform för det politiska medvetandet i det sena 1980-talets Sovjetunionen” skriver författaren. Estland åt Esterna och så vidare.

Tre. Läsglädje. Gerners maximer (hittar inget annat ord) gör mig glad när jag läser boken. Vad sägs om det här ”Sovjetunionen var ett ‘parti’ som hade en stat.” ”Den gamla historien blev den nya framtiden” konstaterar han kort och torrt på ett ställe. Det är träffsäkra meningar som gör avtryck.

Boken är fylld med korta, ibland dråpliga och finurliga formuleringar. Historien om avos´ och avoska (nätkassen som alla ryssar hade med sig för säkerhets skull) är också ett mästerligt grepp när författaren väljer att byta fokus från makroperspektiv till mikroperspektiv. Nätkassen som symbol för dessa år av fattigdom och misär. Plastkassen som en symbol för lyx!

Jag har tappat bara bort mig i boken en gång när Kristian Gerner återger polemik mellan två kända historiker (en brittisk och en australiensisk) som för dispyt om vem som är ”äkta” dissident och deras betydelse eller avsaknad av all betydelse och inflytande på modern rysk politisk historia.  Dissidentpolemiken var kanske grundstenen i ett högre resonemang som gick mig förbi, tyvärr.

Bokens huvudtema är Sovjetunionens upplösning under de senaste trettio år. Dock gör Kristian Gerner tidsresor till ödesåren 1953–60 där det behövs. Intressant att läsa om Lavrentij Berija (chef för hemliga polisen) som får en sorts upprättelse i boken. När jag var liten så fick man höra historier om blodtörstige Berija som Stalins lakej, sexuellt rovdjur som jagat efter kvinnor när han var ledig från jobbet (som bestod av tortyr och arkebuseringar). Eller som Gerner skriver. ”Utanför Ryssland förknippas hans namn med Stalinterror”. Jag kände inte till att han var reformist.

Avsnittet om Belarus (Belarus – Ett annat Ryssland) är mycket intressant och högaktuellt. Här fick jag lära mig massor nytt. Jag har alltid undrat vad skillnaden är mellan två slaviska folkslag och varför alla invånare pratar ren ryska. Kapitlen tar upp judisk historia “Belarus och arvet från Jiddischland” och hur den moderna staten tog i anspråk Litauens historia. Initierad och mycket spännande djupdykning i en modern realia.

”Landet som icke är”. Under mina unga år läste jag några böcker och avhandlingar om Edith Södergran. Jag har aldrig begripit mig på hennes poesi. Gerner avhandlar hennes plats i ryska historien på två-tre sidor (sid 70–71) och konstaterar kort att ”Edith Södergran var en rysk poet som skrev på svenska.” Sedan citerar han Elisabeth Holmstedt i kapitlet ”Vad är ryskt”: ”Sankt Petersburgskulturen skapar fundament för Edith Södergrans poetiska skapande”. Dessa få sidor blir en ögonöppnare för mig. Plötsligt förstår jag Södergrans dikter, jag ser ikonostaser i ord, jag känner igen melodin i hennes uppsättning av symboler och noterar referenser till samtida filosofer och poeter. Jag inser hennes storhet och hennes plats i den ryska poesi himlen. Tack!

Boken Sovjetunionens skendöd är utmärkt underhållningslitteratur, trots sin strama akademiska kostym. Boken kommer säkert att användas av många högskolor i många år framöver som kurslitteratur, en kanon över Putins Ryssland. Och referensverk om Belarus. Men boken är så mycket mer: Gerners sammanfattning av en hel epok på 30 år, resumé på hans akademiska kvarlåtenskap och en rolig lektyr. Ljudboken bör komma ut snart och kan vara ett roligt alternativ för den som föredrar att lyssna tack vare Gerners sätt att uttrycka komplexa saker på ett ganska enkelt och slagkraftigt sätt.

ANDRÉ LOUTCHKO

Kristian Gerner

Kristian Gerner. Foto Claes Henrik Hedberg

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22