SOLDATER Om kamp, dödande och död

Mar 25th, 2013 | By | Category: 2013-03 mars, Recension

Omslag till SoldaterAv Sönke Neitzel och Harald Welzer
Soldaten, Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben 2011
Översatt av Svenja Hums
Brombergs 2013
ISBN 978-91-7337-372-2, 460 sid

Flera studier har visat att människor under ”rätt” betingelser kan gå hur långt som helst när det gäller att plåga andra, till och med döda, utan att samvetet griper in. Det har sagts, och sägs fortfarande i vissa TV-program, att soldater i krig inte var särskilt blodtörstiga, om man borträknar de hämndlystna ryssar som invaderade Tyskland, och i synnerhet Berlin, vid andra världskrigets slutskede.

De två tyska författarna Sönke Neitzel, historiker, och Harald Welzer, psykolog, visar i denna bok att dessa antaganden bygger på myter.  Av en tillfällighet kom Neitzel på det britttiska nationalarkivet över dokument om tyska krigsfångars samtal som spelats in av deras engelska fångvaktare och detta visar att det fanns många soldater i die Wehrmacht som utan betänkligheter brukade dödligt våld på ett cyniskt, man skulle kunna säga njutningsfullt sätt. Hans ursprungliga avsikt var att söka i brittiska och amerikanska arkiv inför en rapport om ubåtskriget i Atlanten.

De allierade avlyssnade interna samtal mellan krigsfångar för att få kännedom om vad de visste om tyska planer och trupprörelser. Det visade sig att soldaterna talade om mycket annat, om hur de upplevde tiden vid fronten, hur de förändrades av våld och död – och hur allt detta till sist gjorde att de började tycka om att döda. Inte bara fientliga soldater utan civila som hade något de ville ha. Flickor hade annat de ville ha och det man inte fick frivilligt gick att ordna med våld.

Utskrifterna var många och Neitzel tog kontakt med psykologen Harald Welzer för att sammanställa materialet och få det belyst från flera olika håll. Man lade ner mycket arbete på att identifiera de avlyssnade tyska soldaterna, kontrollera sanningshalten och ännu mer arbete på att ur ett historiskt och psykologiskt perspektiv besvara känsliga frågor om det mänskliga psyket. Hur ser en soldat i krig på sina fiender och vilka moraliska val ställs soldaten inför? Det är tydligt att moral och empati för ta stryk under dessa onormala förhållanden.

Kontentan är att det som hände med de tyska soldaterna under andra världskriget sker med alla soldater under alla krig. Soldatens arbete är att döda fiender, att lyda order och att inte ifrågasätta.

PER MANUSSON

Sönke Neitzel

Sönke Neitzel. Foto Petra A Kilick

Harald Welzer

Harald Welzer. Foto Thomas Langreder

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22