SLAVERI 1800 till nutid

Nov 18th, 2008 | By | Category: 2008-5, Recension

omslag till slaveri del 3

Av Dick Harrison
Historiska Media 2008

Detta är den tredje delen av det mastodontarbete historikern Dick Harrison åstadkommit om slaveriets historia och dess oundvikliga påverkan på vårt tänkesätt både förr och nu. Han har kommit ut med dessa tre böcker om cirka 2000 sidor på relativt kort tid och det beror natgurligtvis på att det inte finns någon forskare med sådan arbetsmoral i Sverige – knappt i världen. Han har också klandrats för sin flit och snabbhet av folk i den akademiska världen.

Man har ansett att han kränkt vissa folkslag genom att utpeka dem som utnyttjare av ickefri arbetskraft, att han inte på det politiskt korrekta sättet definierat slaveri.

Det är givetvis klagomål han kan ta lätt på.

FN:s organ ILO beräknar att det i dag existerar mellan tolv och tretton miljoner slavar på vår jord. Harrison anser att det verkliga antalet är betydligt större. Han är, enligt baksidestexten, ”förbannad för att varken journalister eller politiker” bryr sig. Med denna bok – och de två tidigare – visar han att denna ilska är berättigad. Slaveriet är inte utrotat, vad än världens ledare påstår. Och han har belägg för den saken.
Hans berättelse börjar år 1800 och förs vidare, människoöde efter människoöde, genom tre världsdelar fram till i dag.

Visst är berättelsen svartvit. Skurkarna är moraliskt eländiga människor, hjältarna – i huvudsak brittiska abolitionister – står alla på den goda sidan.

I Afrika var slaveriet ett kulturellt betingat begrepp, en tradition som snabbt anammades av  vita som snabbt insåg den ekonomiska fördelen med gratis arbetskraft. Engelsmännen byggde välstånd tack vare slavhandel. Men 1807 anammades abolitionisternas syn och britterna förvandlades till ett slags övervakare och ingripare mot slavskeppen på haven. Här kunde kanske Harrison ha varit tydligare i sin berättelse, men det är blott en anmärkning i marginalen.

dick harrison

Man får lära sig mycket om vad som är ”praktiskt” slaveri. Att bli slav behöver inte betyda att man grips av slavjägare, sätts i bojor och fraktas över haven till en plantage i Karibien eller USA:s Sydstater. Man kan bli slav genom att inte klara av att betala tillbaka ett lån eller förskott, bli krigsfånge eller av någon annan anledning bli ansedd att vara ett ting i stället för människa.

En del kritiker menar att Harrisons sätt att definiera begreppet slav är korrekt ur moralisk synvinkel men inte ur faktisk.

Må vara hur det vill med sådana ordklyverier. Jag anser att Harrisons bild av verkligheten, genom hans sätt att beskriva den, blir klar och tydlig. Det känns som om han vill förändra. Låt oss hoppas att han lyckas.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22