SJÄLARNAS Ö

Nov 6th, 2017 | By | Category: 2017-11 nov, Recension

Omslag till Själarnas öAv Johanna Holmström
Norstedts förlag, 2017
ISBN 978-91-1-308056-7 , 336 sidor

Romanen bygger på tre kvinnors öden över en tidsperiod på drygt 100 år, från omkring 1890 till 1990-talet. En betydande del ägnas åt deras vistelse och arbete på Själö hospital, ett dårhus för kvinnor i den åboländska skärgården. Berättelsen bygger på arkivmaterial och på en avhandling: Diagnostisering och disciplinering: medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889–1944, författad av Jutta Ahlbeck-Rehn och publicerad 2006.

I förgrunden står Kristina, som i ett psykosliknande tillstånd dränker sina två barn. Det blir upptakten till en flera decennier lång intagning på Själö hospital. 40 år senare intas Elli, en sjutton år gammal flicka, för bland annat upprepade stölder och lösdriveri. Hon diagnostiseras med grav psykopati. På hospitalet arbetar Sigrid, sjuksköterska och sedermera översköterska. Hon blir den sammanhållande länken mellan två tidsepoker, mellan den slutna institutionen och samhället och hon är en outsinlig källa till medmänsklighet.

Det är en gripande och stark skildring av att vara diagnostiserad som sinnessjuk, inlåst utan hopp och föremål  för godtycke och makt. Men, det är också längtan till det som finns utanför, det som för de allra flesta är och förblir en dröm och en samtidig rädsla för det som finns där ute. Det är stundtals en dyster och deprimerande läsning, en text som invaderar och inte släpper taget. Det är sällan som en fiktiv text kan levandegöra människor i utsatthet, men denna gör det.

Romanen aktualiserar också idéhistoriska och sociologiska frågor. Det handlar till exempel om den slutna institutionens roll som hemvist för galenskap i förhållande till hur den kan hanteras i det öppna samhället/vården. Om hur kvinnor i kraft av sin sexualitet disciplineras dolt eller öppet in i givna maktstrukturer och hur makten formeras och utövas.  Texten tangerar också gränsen mellan friskt och sjukt och vilka som äger rätten att avgöra eller diagnosticera.

ULF MALMSTRÖM

Johanna Holmström

Johanna Holmström. Foto Niklas Sandström

Taggar: , , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22