SCIENCE FICTION-FORUM NR 106

Mar 16th, 2010 | By | Category: 2004-2, Recension

Red: Karin Lundwall
4 nr + medlemskap (120 kr till pg 40 79 03-04).
Skandinavisk Förening för SF 2004

SF-Forum är Sveriges äldsta utkommande sf-fanzine, startat 1960. Under några år verkade det i stort sett ligga nere, men nu försöker man få ny fart på det. Det är ett typiskt sercon-zine (från ”serious and constructive”), dvs. ett seriöst fanzine som recenserar och diskuterar sf-genren.

Numret bjuder på en avdelning om TV-serien Buffy, intervju med John-Henri Holmberg, rapport från sf-världskongressen Torcon III, samt recensioner. (Därtill småsaker som SFSF-ordförandespalt, redaktionsspalt och sida med kallelse till SFSF:s årsmöte.) Innehållet är gott, men layouten tycker jag är litet väl enkel. Illustrationerna är relativt enkla streckteckningar (men jag vill ’ståss påpeka att Lars ”Lon” Olssons Blixt-Grodon är synnerligen njutbar) och det görs inte särskilt mycket med olika layoutkomponenter. Exempelvis saknas ingresser och författarnamn anges med brödtextstil.

Omslaget är rätt fantasilöst. Brödtexten har genomgående aningen för liten knipning, dvs. bokstäverna står för glest.

Det är förmodligen en bra sak att uppmärksamma Buffy, då det är en populär TV-serie, men det är för mig relativt ointressant. Intervjun med JHH (av Karl Johan Norén) är desto intressantare. Han intervjuas med anledning av sitt verk Inre landskap och yttre rymd (i två volymer). Intervjun beskriver bl.a. hur arbetet med böckerna startade, utfördes och vad han vill med dem. Noteras kan hur JHH nästan givit upp om sf innan bokarbetet påbörjades, men att det arbetet förnyade hans intresse.

Tomas Cronholm har en del kritiska åsikter i sin påföljande recension, men jag skulle nog vilja försvara att sf är en individualistisk litteratur. Sf bygger på tankefrihet, och det står i motsatsförhållande till konformism och tänkande i klump.

Carolina Gomez-Lagerlöfs kongressrapport tycker jag var för kort för att kunna täcka en hel världskongress. Lisa Sjöbloms artikel om Tanith Lee borde ha kunnat stå som recension i recensionsavdelningen. Jag

noterar att Carl-Mikael Zetterling inte tycks lika odelat positiv till John C Wrights space opera-epos som många andra. JHH själv recensenserar över 4,5 (!) sidor Michael Godhes sf-relaterade avhandling Morgondagens experter.

Man får ett intryck av Godhe slarvat, t.ex. genom att felstava Lester del Rey eller inte bry sig om att kolla sf-utgivningen i Lundwalls bibliografi. JHH är också kritisk på en hel del punkter och noterar att Godhe ”inte förefaller speciellt bekant med science fiction”. Själv vore jag nyfiken på att få veta hur Godhe framställt ”teknologi och framsteg” i 50-talets Teknikens värld och Teknik för alla, tidningar jag faktiskt läst, men recensionen går inte in på just det. Recensionsavdelningen är överlag läsvärd. Artiklar och recensioner är intressanta och välskrivna. Layouten borde biffas upp något.

AHRVID ENGHOLM

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22