SANNINGEN OM BROTTET

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1995-4, Recension

Av Mats Börjesson
Carlssons 1994

Sociologen Mats Börjesons bok om Svensk rättspsykiatri, med undertiteln ”Rättspsykiatrin som kartläggning av livsöden” är ytterst intressant. Denna omdiskuterade vetenskapliga disciplin, som i sitt dubbla syfte att dels betjäna domstolarna och dels värna om individens psykiska hälsa, får läsaren följa från slutet av 1700-talet och framåt. En grundläggande frågeställning handlar om vilka vetenskapliga metoder som är mest tillförlitliga när man skall bedöma om en brottsling är ansvarig för sina handlingar, om han simulerar eller är verkligt sjuk. Arbetet fokuseras kring läkarens ambition att förstå brottslingens natur och att därefter ge domstolen underlag att utkräva adekvata straffsatser Författaren låter oss ta del av ett flertal enskilda fall under hela undersökningsperioden. Detta långa tidsperspektiv ger inblickar i hur inställningen till brottslingen och till de metoder som använts i rättspsykiatrin har förändrats över tiden.

BIRGITTA HÄRNER

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22