SÄG DET OM TONER … och därtill i ord

May 13th, 2009 | By | Category: 2009-2, Recension

Omslag till Säg det om toner

Av Olle Edström (Red)
Carlssons 2009

Här berättar fyra musikforskare om den musikkultur som genomsyrar dagens samhälle från 1900-talets början fram till nu. Under förra århundradet förändrades musiken, spelandet och lyssnandet, radikalt och de fyra författarna Alf Björnborg, Lars Lilliestam, Ola Stockfelt och redaktören Olle Edström orienterar i boken Säg det om toner och därtill i ord om vad musikvetenskapen arbetar med.

Tidigare sysslades dessa mest med klassisk musik men nu är musikvetarna mer roade av att penetrera musikvärlden som kulturvetenskap och drar sig inte för att lika seriöst som sina äldre kolleger att närmare syna fenomen som rock och pop.

Det sker ur ett rätt stort antal perspektiv. Under förra seklet förändrades allt. När radio och skivor kom ut på marknaden blev lyssnaren inte längre bunden till att befinna sig i närheten av orkestern eller sångaren för att kunna njuta av konsten. Musik kunde spelas in och avlyssnas i stort sett när och var som helst. I sin essä beskriver Alf Björnberg hi-fikulturens utbredning från 1950-talet och fram till åren på 1980-talet. Under den tiden var det många som arbetade för att få fram något som kunde kallas fulländat ljud.

Ola Stockfelt berättar riktigt roligt om de ljud som en mobiltelefon frambringar – och ställer frågan om egenframställda ringsignaler och liknande jinglar verkligen kan räknas som kompositioner. Han besvarar sig egen fråga med ett tveksamt ja.

Lars Lilliestam försöker utröna varför intresset  för musikvetenskap och musikforskning minska och han gör det med hjälp av historiska tillbakablickar.

Det som roade mig – en intresserad privatperson – mest var kanske Olle Edströms funderingar kring vad musik betytt förr och betyder nu. Han berättar om meloditypers ackordsättning och visar att den följd av ackord som finns i exempelvis Paul Ankas debutlåt Diana är av äldre datum än man kan tro.

Det här är en smal bok som har en begränsad, men mycket intresserad läsekrets. Den har en hög abstraktionsnivå som troligen förminskar säljpotentialen ännu mer.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22