RYSKA ELITFÖRBAND Spetsnaz, Osnaz, VDV och andra elitstyrkor

Oct 4th, 2013 | By | Category: 2013-10 okt, Recension

Omslag till Ryska elitförbandAv Joakim von Braun och Lars Gyllenhaal
Fischer & Co 2013
ISBN 978-91-86597-54-2, 209 sid

Snart är det jul igen och den militärt överintresserade person (MÖP) som får ett paket innehållande denna bok kommer att dregla av lycka fram till påska. Minst! Ryska elitförband är precis vad titeln säger – en 200 sidor stora lång grundlig redovisning av Rysslands, Sovjetunionens och återigen Rysslands legendariska elitstyrkor inom de olika vapenslagen. Efter en historisk tillbakablick på specialförbanden hamnar vi i år 1917 då kommunisterna störtade tsarväldet och sedan fortsätter berättelsen om männen i tvärrandiga tröjor i nästan ytterligare ett sekel.

Det var under 1980-talet som vi i Sverige började tala om spetsnaz, inte minst efter det elva dagar långa ubåtsdramat (27 oktober till 6 november 1981) i Karlskrona skärgård då den ryska ubåten U137 – som egentligen hette S-363 – gick på grund och orsakade rysskäck i många läger. Många menade att grundstötningen bara var toppen på ett isberg, att de sovjetiska specialförbanden opererade bakom svenska linjer och verkligen var ett akut hot mot rikets säkerhet. Det kalla kriget kyldes ner ytterligare inte minst sedan fler främmande undervattensfarkoster upptäcktes i svenska vatten. De poängterar att två ryska kommendörer (motsvarande överste) i svensk TV oemotsagda berättade om att ubåtsoperationer gick lätt i svenska vatten eftersom våra akustiska bevakningssystemen inte var bemannade kvällar, nätter och helger.

Joakim von BraunFörfattarna är mycket bestämda med att Sverige inte var det enda land Sovjet intresserade sig för, de ville veta allt om försvarsförmågan i alla länder inom och utom Nato. I många år agerade sådana grupper i stort sett ostört längs svenska kuster och författarna (Joakim von Braun, IT-Lars Gyllenhaalsäkerhetsexpert med förflutet i underrättelsetjänsten, bild tv,  och Lars Gyllenhaal, författare med modern militärhistoria som specialitet, bild th) menar dessutom att dessa specialstyrkor är starkare än någonsin förr i Putins Ryssland. Redan på 90-talet, och troligen längre tillbaka, hade ryssarna detaljerade kartor över Sverige, inte minst svenska hamnar som kunde utforskas av personal som följde med fartyg från DDR. Kartor av detta slag, med markerade strategiska mål, exakta djupförhållanden och liknande, har hittats i ryska arkiv och dessutom har man i svensk terräng gjort fynd som tyder på dessa uppgifter är riktiga. Vissa vittnesmål från sovjetiska källor talar samma språk. Alltså har spetsnaz opererat i vårt land. Det finns också trovärdiga vittnesmål från svenskar som säger sig ha sett okända grodmän på nära håll.

Dessa sovjetiska (numera ryska) specialförband kallades spetsnaz som är en förkortning för trupp med speciellt syfte och uppgift. Förbanden, som nästan enbart består av officerare och underofficerare, ska under krigsliknande förhållanden utföra statens mest krävande uppdrag och i fredstid infiltrera främmande länder och sättas in mot terrorister. I dagens Ryssland satsar men stort på välutrustade specialstyrkor, något som gör att den ryska krigsmakten i dagär starkare och effektivare än den sovjetiska.

Enligt Joakim von Braun är Vladimir Putins Ryssland mycket misstänksamt och aggressivt, dessutom rustat till tänderna.

Men boken har mer att komma med än dessa varningar. Alla som är intresserade av en främmande makts militärhistoria har här ett gyllene horn att ösa ur. Här finns namn och ofta bild på människor som haft betydelse för Spetsnaz, Osnaz, VDV och övriga elitstyrkor i den östra stormaktens tjänst, här finns historien om hur man initierade begreppet fallskärmssoldater, bilder på propaganda- och andra affischer och de emblem som används och har använts inom olika grenar av verksamheten på de kontinenter som varit av intresse. Färgfotografierna är många och visar olika vapen och vapenbärare.

I det stora hela är det ett oumbärligt verk för alla MÖP och en lysande lärobok för thrillerförfattare.

KJELL E.GENBERG

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22