RÖTTER Skånska artister i ord och bild

May 13th, 2009 | By | Category: 2009-2, Recension

Omslag till Rötter

Av Håkan Engström (text) och Peter Frennesson (foto)
Ica Bokförlag 2009

I begynnelsen – det vill säga på 60-talet när jag var verksam inom populärmusikbranschen – skrev de ledande svenska idoltidningarna Bild-Journalen och Idolnytt nästan alltid panegyriska presentationsartiklar om den tidens populära artister. De liknande utländska bladen gjorde samma sak. Det blev lite tröttsam läsning i längden. Sedan dök annorlunda, lite mer kritiska och mer genomarbetare artiklar upp i tidningar som Rolling Stone och Playboy (!).

Det är lätt att jämföra Rötter – Skånska artister i ord och bild ur det perspektivet. Håkan Engströms texter (med vackra och ofta suggestiva bilder av Peter Frennesson) är på sätt och vis en Bild-Journalen inom hårda pärmar. Objekten betraktas i ett beundrande perspektiv men sätts in i artistens miljö på ett lite granskande sätt. Ibland blir det ren idolbeskrivning, ibland en lite etnografisk och historisk skildring.

Det handlar om moderna artister från Skåne, men kan se sig i månen efter deras företrädare, människor som Siw Malmqvist, Östen Warnebring eller Edvard Persson. Den äldre av de skildrade är Michael Wiehe som en åldring minns som medlem i Hoola Bandoola Band, andra, som Timbuktu, Ola Salo, Johan Duncansson har någon enstaka gång avlyssnats via radio.

Det är faktiskt intressant att få veta något om dem, trots att det är ”okändisar” för mig, i synnerhet när Håkan Engström kryper nära inpå dem. Men jag – liksom tydligen författaren – är inte så säker på vad Skåne som landskap har betytt för deras utveckling som artister. Har de provinsens mylla på fötterna eller kommer deras influenser från andra håll. Jag gissar på det senare: både Europa och inte minst USA har format svenska artister oavsett var de är bosatta.

Håkan Engström skriver för Sydsvenska Dagbladet och känner sina intervjuobjekt väl, inte minst musikaliskt. Men när han beskriver dem blir de mer likartade än de troligen är i verkligheten. Det kan bero på att de enbart belyses ur två perspektiv, det egna och författarens.

Men som ”etnisk” beskrivning (trots att alla inte är infödda skåningar) av några artister från ett sydligt landskap är det intressant läsning. Boken har förmodligen en stor möjlig läsekrets bland alla unga människor som nu kommer att ladda ner de här personernas musik i större utsträckning än tidigare för att kolla om deras och Engströms åsikter sammanfaller.

KJELL E. GENBERG

Frennesson och Engström

Frennesson och Engström

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22