REGALSKEPPET KRONAN Historia och arkeologi ur djupet

May 5th, 2016 | By | Category: 2016-05 maj, Recension

Omslag till Regalskeppet KronanAv Lars Einarsson
Historiska Media, 2016
ISBN 978-91-7545-355-2, 336 sidor

1980 återfanns regalskeppet Kronan (även kallat Stora Kronan) som gick under i det brutala slaget mellan den svenska flottan och fienderna från Danmark och Holland vid Ölands södra udde den 1 juni 1676. Fartyget var då ett av världens största krigsskepp och anledningen till förlisningen var att det kantrade på grund av en för häftig gir. Under denna ödesdigra manöver exploderade krutförrådet i fören som mer eller mindre sprängdes bort varvid hon sjönk och tog mer än 800 sjömän med sig i djupet. På botten hamnade också hundratalet kanoner, krigskassor med stora summor pengar, privata ägodelar och annan värdefull utrustning.

Det var en grupp under ledning av den kände vrakforskaren Anders Franzén (han som var med om att finna regalskeppet Vasa i Stockholms ström på 1950-talet) som lokaliserade Kronan och 1981 påbörjades utforskningar av vraket i Kalmar läns museums regi. 1982 blev historikern och marinarkeologen Lars Einarsson projektledare för undersökningarna av denna relik som mer eller mindre manifesterade höjdpunkten av den svenska stormaktstidens marina verksamhet.

Hans praktfulla och rikt illustrerade bok berättar om arbetet med att ta upp och konservera mer än 35.000 föremål (bland annat bronskanoner, navigationsinstrument, skulpturer, kläder och böcker och inte att förglömma – Sveriges största guldmyntsskatt) från vraket som blivit det mest uppmärksammade maritima fyndet sedan Vasa. Men han ger också bakgrunden. Hur byggdes Kronan, av vem (eller snarare vilka) och varför? Här finns också berättelser om vad fynden berättar om människorna ombord förutom en inblick i tankesätt och politik i Sverige och Europa under 1600-talets sista årtionden.

Bilderna är oftast fascinerande eftersom de får läsaren att fundera över hur olika föremål brukats eller grunna över vad den man som i skelettform ser tillbaka på en med tomma ögonhålor egentligen upplevde under sina sista levande ögonblick. Den välskrivna texten ger läsaren förståelsen för hur Sverige ville framstå och fungera som samhälle men inte minst som en mäktig spelare i detta århundrades Europa.

Vid sidan av författarskapet är Lars Einarsson enhetschef på Kalmar läns museum och han gjorde sin första dykning på Kronan 1982. Men han har också medverkat i och lett flera marinarkeologiska undersökningar i och utanför Sverige. Hans bakgrund som attackdykare på Kustjägarna har gjort honom väl förtrogen med de krav som ställs vid genomförandet av arkeologi på havets botten.

KJELL E. GENBERG

Lars Einarsson

Lars Einarsson. Foto Madelene Einarsson

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22