REDAN DÖD

Dec 11th, 2013 | By | Category: 2013-12 dec, Recension

Omslag till redan dödAv Stephen Booth
Already dead 2013
Översättning Carla Wiberg
Minotaur 2013
ISBN 9185419915, inb, 316 sid

Den här romanen av Stephen Booth inleds med ett motto från Konfutse som råder dig att gräva två gravar om du är ute efter hämnd, och vi får onekligen en känsla av att den som illa gör, han illa far i Stephen Booths senaste roman om ett brott.

Deckarparet Diane Fry och Ben Cooper är tillfälligt åtskilda – Cooper är skadad till såväl kropp som själ efter en olycka – läs ett brott – där hans fästmö dör i en brand. Svårt medtagen håller han sig för sig själv och motstår kollegornas försök att få kontakt och hjälpa till. En person är död under oklara omständigheter, en försäkringstjänsteman som av allt att döma lever ett liv som på intet sätt skulle kunna utsätta honom för att bli mördad. Så visar det sig i alla fall vara, och utredningen sätter igång.

Offrets omgivning frågas ut och undersöks, och  vi får en inblick i arbetsplatsen och hemmet. Av allt att döma har offret sitt sociala liv i dessa två poler – han lever stillsamt som en hemmapojke med sin mamma trots sin medelålder och sköter sitt jobb, men har en undanskymd ställning på arbetet. Vem skulle vilja döda honom?

Diane Fry, som återigen mot sin vilja befinner sig i en liten håla i ett regnigt Nordengland, tar motvilligt itu med den frågan och nystar i ett antal härvor i försäkringsbranschen. Cooper å sin sida intresserar sig också för fallet från sitt håll, och kan förtjänstfullt bidra till att  brottet klaras upp.

Bra intrig, bra personteckning, bra stämning – bra!

KERSTIN WALL

Stephen Booth

Stephen Booth. Foto Julie Dawn Thomas

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22