PARIS I TJUGONDE SEKLET

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-4, Recension

Av Jules Verne
Paris au XXe siècle 1862 (?)
Översatt av Jan Stolpe
Norstedts 1996

Det här är förstås litet av en litterär händelse. Manuskriptet skrev Jules Verne enligt torskningen troligen 1862. Sedan dess har det varit försvunnet. Det återfanns ganska nyligen i sonens bortglömda kassaskåp. 1994 kunde det för första gången utges i Paris. Norstedts ska ha en eloge för att ha gett ut det på svenska. Jan Stolpe har skrivit förord och gjort översättningen.

I en tidskrift för bl.a. sf-litteratur ska en anmälan naturligtvis publiceras. Men genast må sägas: romanen är annorlunda än Vernes övriga, han skulle senare skriva många andra med mera traditionell sf och spänningsinslag. Snarast kan man jämföra Paris; tjugonde seklet med August Strindbergs Röda rummet. En satir med udden mot den sig allt underläggande tekniken och som tar litteraturens och andra sköna konsters parti. Min mening är att Verne inte heller har prickat särskilt rätt när det gäller hur världens teknik skulle se ut på 1960-talet. Men romanen har sina poänger och förtjänar att räddas ur glömskan.

Som ytterligare konsumentupplysning för DAST:s läsare kan meddelas att kritiken av boken är blandad. Kollegan Alexander Skantze tycker att man som läsare känner full förståelse för J P Hetzels beslut år 1863 att inte ge ut den. Historien är bisarrt usel. Dessutom funkar Vernes hurtiga prosa inte alls ihop med denna futuristiska tragedi, menar Skantze.

Är det då verkligen Jules Verne som har skrivit den?  Jan Myrdal tror inte det. I en sin vana trogen lång och lärd utläggning i Aftonbladet påpekar han att en del av det som utges vara författat av Jules Verne egentligen skrivits av sonen Michel Jules-Verne – just densamme i vars bortglömda kassaskåp romanmanuskriptet senare påstods ha hittats. Sonen hade tidigare, enligt Myrdal, gett ut En amerikansk Journalists dag år 2889 (1889), Framtidens expresståg (1889) m.fl. Men de verken var signerade M. Jules-Verne. Jan Myrdal skriver avslutningsvis: ”Det jag finner troligt är att sonen tagit ett kort och lite misslyckat utkast som Jules Verne med rätta fick refuserat (…) och ur detta någon gång kring sekelskiftet utvecklat fragmentet till en riktigt hygglig Jules Verneroman. I original bör då rätt författarnamn skrivas M. Jules-Verne. Vilket på svenska kan utläsas antingen som Herr Jules-Verne eller som Michel Jules-Verne.”

JAN ERIC ARVASTSON

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22