OTTOS MINNEN

Sep 5th, 2009 | By | Category: 2002-3, Recension

Av Åke von Matern
Eg. av Otto Frestadius
Norstedts 2002

Detta är en historisk dokumentation som tillkommit på ett märkligt sätt. Frestadius (1838-1927) skrev ner en berättelse om sin händelserika levnad för att barnbarnen skulle förstå hur ett liv under 1800-talet kunde gestalta sig. Han växte upp i burgen grosshandlarmiljö på Repslagargatan i Stockholm, utan värme och med dass på vinden som tömdes av kvinnliga fångar under bevakning.

När hjulångarna kom till stan sköts salut vid varje bro med ”nickehakar”, kanoner som satt föröver och kunde vridas, nickas, upp och ner samt åt höger och vänster. Man kan tänka sig vilket oväsen det var. Ordningsmakten bestod av patrullerande ”korfvar” och de offentliga avrättningarna var ännu inte avskaffade. Kommunikationerna gick huvudsakligen på vatten (Roddarmadamerna var tidens galärslavar) eftersom gatorna knappt var farbara.

Han berättar lakoniskt om sina utlandsresor. I München var ölet ”vida berömdt och mycket lättdrucket.” Att familjen hade pengar bevisas av att fadern köpte Bergsunds mekaniska verkstad åt honom. Där var han framgångsrik VD en stor del av sitt liv. Sedan Finnboda införlivats 1873 började varvet bygga större fartyg och hans berättelser om försäljningsresor till Ryssland är sagolikt intressanta – fast fortfarande mycket lakoniska. Han umgicks med den tidens kungligheter och industrialister, bland annat Nobel, och var mycket noga med att affärsbekanta som handlade bra skulle få kungliga ordnar.

Åke von Matern hittade Ottos handskrivna text med mycket vacker piktur och han skrev av texten bokstav för bokstav med stavfel och allt. Man skulle kunna tro att gammalsvenskan gör läsningen svår, men så är faktiskt inte fallet.

Det är dessutom en mycket vacker bok med flera sepiabruna fotografier och teckningar från tiden. Här citerar jag gärna en tidigare redaktör: REKOMMENDERAS!

KJELL E. GENBERG

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22