ORDETS MAKT OCH VANMAKT Mitt skrivande liv

Sep 2nd, 2009 | By | Category: 2009-4, Recension

Omslag till Ordets makt och vanmakt

Av Jan Guillou
Pirat 2009

Här berättar Jan Guillou om sitt yrkesliv. Drygt fyrtio år som journalist och författare, en lång tid, packas in på 476 sidor inklusive fotnoter och namnregister och det är en intressant och lite kallhamrad historia.

Den som följt Guillous karriär i media känner igen mycket. Det är alltså inte, som det sägs i förlagets pressutskick, att han här berättar allt ”för första gången”. Men det som inte har sagts tidigare och nu sätts ihop med allt man vet sedan tidigare är intressant nog.

Det är till största delen en politisk berättelse. Guillou har aldrig stuckit under stol med sin övertygelse. Han står på de svagas sida gentemot myndighetspersoner av vad slag det vara månde. Det har han fått ta emot mycket spott och spe för, men han har alltid segrat i slutänden eftersom han sett till att ha alla sina fakta kollade och dubbelkollade.

Jan Guillou

I ungdomen ville han bli ”fin” författare. Han var engagerad i Vietnam- och Palestina-rörelserna och ivrig stencilvevare, men skrivlusten fanns där hela tiden. Guillou blev trots sina övertygelser skribent i den förhatliga veckopressen (FIB-Aktuellt) och lärde sig yrket genom att skriva om allting som rörde sig i samhället. Därefter hamnade han hos Folket i Bild/Kulturfront och sedermera som spiondömd i fängelse efter att tillsammans med Peter Bratt ha avslöjat Informationsbyrån (IB), en organisation som på statens och det statsbärande partiet (S) spionerade på landets invånare av politiska skäl. Guillou säger i boken att fängelsetiden var en av de lyckligaste hans liv.

Sedan blev han ”ful” författare. Med böckerna om den svenske agenten Hamilton och sedermera sviten om Arn, förlagsdelägare i Piratförlaget med mera, har han blivit ekonomiskt oberoende.

Beskrivningarna av vänner och fiender är roande. De får slängar av olika slag och några som beskrivs sitter troligen rodnande i en källarskrubb resten av livet.

Roande är också Guillous trevande försök att låta ödmjuk. Han tar i så byxorna nästan spricker. Trots att man så gärna vill tro på hans ärliga uppsåt i det fallet är det svårt att få mig övertygad. Det strider mot hans image, alltför ofta uppvisad i press, radio och TV.

Som en mans subjektiva historik över några decennier från mitten av förra århundradet fram till detta årtusendes början är boken värdefull.

KJELL E. GENBERG

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22