OPERATION BARBAROSSA Världshistoriens största fälttåg

Jul 5th, 2016 | By | Category: 2016-07 juli, Recension

Omslag till BarbarossaAv Christer Bergström
Vaktel Förlag, 2016
ISBN 978-91-983068-0-4, 324 sid A4-format

Bergströms bok om Nazitysklands invasion av Sovjetunionen 1941, den krigsoperation som kallats Operation Barbarossa (på tyska Unternehmen Barbarossa, namngivet efter Fredrik I av Hohenstaufen [1122–1190] som kallades Fredrik Rödskägg och blev tysk-romersk kejsare samt dog under det tredje korståget) är så omfattande, djuplodande och detaljrik att man baxnar.

När Hitler gav order om att anfalla Sovjetunionen hade tyska trupper redan lagt stora delar av Europa under stöveln och nu var det dags att uppfylla det löfte han gett sig själv för länge sedan och formulerat som ”Allt jag företar mig är riktat mot ryssarna” i augusti 1939. Han var övertygad om att den sovjetiska strukturen var så rutten att allt som behövdes var att sparka in dörren. Till att börja med verkade det också vara så men motgångarna började i och med misslyckandet med att erövra Moskva trots de stora förluster som åsamkats ryssarna. När sedan Hitler skickade generalen, sedermera fältmarskalken Friedrich Paulus (som redan 1940 utarbetat planerna på det ryska fälttåget) och Sjätte tyska armén att inta Stalingrad började de verkliga motgångarna. De tyska försörjningslederna förlängdes och ryssarna under general Zjukov kunde inte enbart göra motstånd utan till och med få Paulus att kapitulera 1943.

Christer BergströmEtt sista avancemangsförsök av Hitler misslyckades vid det väldiga pansarslaget vid Kursk där tyskarna besegrades och vägen öppnades för Sovjets trupper som intog Berlin 1945. Barbarossa var den dittills största militära operation mänskligheten upplevt och aldrig tidigare hade så många människor mist livet. Tyskarnas försvar mot de framvällande ryssarna band stora trupper på östfronten och banade väg för det västliga anfall som påbörjats i Afrika och Italien och nu kulminerade med D-dagen.

I år har det gått 75 år sedan Operation Barbarossa sattes i verket och Christer Bergström, erkänd som internationellt ledande expert på östfronten under andra världskriget, har forskat i åratal i både ryska och tyska arkiv och genomfört mängder av intervjuer inför denna i flera avseenden storslagna bok som mycket bygger på inblandade soldaters berättelser förutom på författaren insikter i det politiska och militära skeendet. Han har letat fram en hel del hittils okända fakta om kriget i öst och dessutom är boken Operation Barbarossa omfattande illustrerad med ett stort antal aldrig förr publicerade bilder.

Christer Bergström, född 1958, ses internationellt som en framstående expert på andra världskriget, inte enbart det som utspelades på östfronten. Han har drygt 25 böcker i ämnet bakom sig och är flitigt anlitad skribent  i tidskrifter som svenska Militärhistoria, Pennan & Svärdet, Krigshistoria, Levande Historia, Allt om Historia, norska Militaerhistorie och internationella tidskrifter ända bort till brasilianska ASAS.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22