OM TYSKLAND SEGRAT 53 alternativa scenarier

Sep 22nd, 2010 | By | Category: 2010-3, Recension

Omslag till Om Tyskland segratAv Dennis E. Showalter och Harold C. Deutsch (red)
What if? Strategic Alternatives of WW2, 1997
Översatt av Göran Andolf
Fischer & Co 2010

Böcker om vad som skulle ha kunnat hända ”om inte om hade varit” brukar hänföras till genren science fiction. Det finns en hel del sådana, några anmälda i DAST Magazine medan tidskriften hankade sig fram som papperstidning. Bland svenska författares alster bör nog nämnas Hans Alfredsons Attentatet i Pålsjö skog och Den befjädrade ormen. Men mest bekant i den kontrafaktiska genren på senare tid är nog Faderland av Robert Harris.

Om Tyskland segrat är mer vetenskapligt lagda texter baserade på att historien kunde ha tagit en annan vändning än den gjorde. I 53 olika exempel på detta försöker historiker belysa vad som kunde ha inträffat om Nazityskland under Hitler lyckats slå tillbaka de allierade på D-dagen den 6 juni 1944 eller om Tyskland aldrig förklarar krig mot Amerikas Förenta Stater – eller om USA inte släppt några atombomber över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. Eller vad som skulle ha hänt uppe i Norden om Sverige gått med i kriget.

Forskaren och konstnären Göran Andolf har gjort en utmärkt översättning av de olika avsnitten. Några av dem är inte lätta att läsa eftersom de är fulla av detaljer och inte heller lättförståeliga eftersom författarna, med sin speciella kännedom om händelseförloppet, gärna glömmer att deras läsare inte kan lika mycket. Andra är mer hemmastadda när det gäller populärvetenskap och när det gäller deras alster är det lättare att få aha-upplevelser – ja, så här skulle det ha kunnat bli!

Dick HarrisonMest tillgänglig av de olika scenarierna fann jag Dick Harrisons (bilden) kapitel om den svenska situationen, troligen för att man känner till grundförutsättningarna på den egna planhalvan. Och för att Harrison är van att skriva för en ”okunnig” publik.

Det är en intressant bok, mest för att den tar upp de tänkta problemen globalt, till skillnad från de skönlitterära författarnas problematisering av lokalt tänkbara scenarier.

PER MAGNUSSON

Dennis E Showalter och Harold C Deutsch

Dennis E Showalter och Harold C Deutsch

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22