OM ONDSKAN I VÅR TID

Sep 4th, 2009 | By | Category: 2002-2, Recension

Av Christian Palme
Bokförlaget DN 2002

DN-journalisten Palme är en erfaren utlandsreporter som blivit något av en specioalist på förra decenniets händelser på Balkan samt på den 1993 inrättade krigsförbrytartribunalen i Haag.

I den här skrämmande boken försöker han ge en tydlig bakgrund till vad som hände och varför. Han ställer frågor om mekanismerna bakom de ofattbara grymheterna som begicks under Milosevics krig och i viss mån tycker jag att han ger plausibla förklaringar.

Ett avsnitt – och i mitt tycke det kanske intressantaste – är den bakgrund Palme ger framväxten av tanken att krigsförbrytare måste straffas. Han förklarar varför det inte gick att få dem straffade i sina egna länder, han drar fram prejudikat från Tyskland och Japan och belyser svårigheterna att etablera denna fasta internationella domstolen i Haag. Att den kom till stånd är något av ett mirakel och trolleriet åstadkoms av starka personligheter i konflikt med politiker från många västländer som framhäver sina nationer som rättsstater. Men juridik och politik är inte alltid förenliga.

Detta är en lärobok i ondska, feghet, politiska manövrer och det viktigaste är kanske att man får lära sig att vem helst kan indoktrineras och bli en bödel.

Det krävs bara de rätta förutsättningarna. Dem kan politikerna ge.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22