NOVELLEN. EN ÖVERSIKT av Bertil Falk

Jan 6th, 2008 | By | Category: 2008-1, Recension

BTJ Förlag 2007

DAST:s förre redaktör Bertil Falk vet massor om noveller, dess ursprung och liv genom århundradena. När han förra året (2006) höll ett föredrag om novellens historia på science fiction-kongressen “Conversation” i Stockholm tyckte en av åhörarna att han skulle skriva en bok i ämnet. Hos Falk är sällan avståndet mellan idé och färdigt resultat långt. Därför föreligger nu boken, utgiven av Bibliotekstjänsts förlag.
Falk menar att novellens grund ligger i anekdoten och att rötterna finns i en avlägsen forntid. Dock fick litteraturformen sitt genombrott och sin storhetstid under 1800-talet och början till sina andningssvårigheter i samband med att televisionen hamnade i var mans vardagsrum. Numera börjar den återfå lite av sin livskraft på Internet, men sin forma styrka lär novellen knappast återfå.
Det är en intressant och mycket lärd beskrivning av novellens historia Falk har åstadkommit. Knappt något har undgått hans örnblick. Detta är både bokens styrka och dess svaghet: jag tycker att det indiska inflytandet (Falk är en ständig resenär till detta stora land) beskrivs alltför ingående och kanske alltför välvilligt. Kill your darlings är en uppmaning som ofta är alltför svår att lyda.
Dock lär man sig mycket av författarens framställning och mitt gnäll om Indien är enbart en parentetisk anmärkning. Man får en gedigen bild av vad en novell egentligen kan vara. Och Falk skriver frustande humoristiskt om allvarliga ting. Boken innehåller också över 200 “novellporträtt”, där en novell framhålls ur respektive författares produktion. Det spännande att se hur Falk tillämpar sina slutsatser.

KJELL E. GENBERG  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22